intTypePromotion=1
ADSENSE

Những kết quả chính trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thú y giai đoạn 2015-2020, đề xuất hướng nghiên cứu trong thời gian tới 2021-2026

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong 5 năm qua 2015-2020, các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ được triển khai mang tính thời sự rất cao và có ý nghĩa thực tiễn trong sản xuất. Một số kết quả trong nghiên cứu đã được ứng dụng vào sản xuất ra các sản phẩm góp phần phòng chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi. Sau đây là sự tổng hợp các đề tài thuộc cấp nhà nước và cấp bộ giai đoạn 2015, 2020 và tóm lược sơ bộ một số thành tựu đạt được trong nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những kết quả chính trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thú y giai đoạn 2015-2020, đề xuất hướng nghiên cứu trong thời gian tới 2021-2026

  1. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021: 133-140 NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÚ Y GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG THỜI GIAN TỚI 2021 - 2026 Đậu Ngọc Hào1 Tóm tắt Trong 5 năm qua 2015-2020, các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ được triển khai mang tính thời sự rất cao và có ý nghĩa thực tiễn trong sản xuất. Một số kết quả trong nghiên cứu đã được ứng dụng vào sản xuất ra các sản phẩm góp phần phòng chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi. Sau đây là sự tổng hợp các đề tài thuộc cấp nhà nước và cấp bộ giai đoạn 2015, 2020 và tóm lược sơ bộ một số thành tựu đạt được trong nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất. Chúng tôi biết còn nhiều đề tài cấp cơ sở thuộc Viện, Trường, các công ty sản xuất thuốc thú y, các địa phương, song trong phạm vi bài này chúng tôi không thể tổng hợp được, mong nhận được sự thông cảm từ bạn đọc. 1. TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC VÀ CẤP BỘ 1.1. Đề tài cấp nhà nước: Có 28 đề tài bao gồm: (Nguồn: từ Phòng Nông nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường) TT Tên đề tài Cơ quan thực hiện Nghiên cứu sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Công ty Cổ phần Thuốc Thú y 1 cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Trung ương Navetco, 2014 - 2016 Việt Nam Viện Công nghệ sinh học, Viện 2 Nghiên cứu tạo giống gốc để sản xuất vacxin cúm A/H5N1 Hàn lâm khoa học Việt Nam, 2016 - 2019 Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu quy Công ty Cổ phần Thuốc Thú y 3 mô công nghiệp phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do Trung ương - NAVETCO, 2019 các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam Nghiên cứu tạo giống gốc để sản xuất vắc-xin phòng bệnh lở Công ty Cổ phần phát triển công 4 mồm long móng cho gia súc ở Việt Nam nghệ nông thôn, 2014 - 2017 Nghiên cứu, chế tạo vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh lở Công ty Cổ phần phát triển công 5 mồm long móng týp O cho gia súc nghệ nông thôn, 2014 - 2027 Nghiên cứu, chế tạo vắc-xin vô hoạt nhũ dầu, keo phèn Công ty Cổ phần phát triển công 6 phòng bệnh lở mồm long móng đa týp O và A cho gia súc nghệ nông thôn, 2020 Nghiên cứu sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh lở Công ty Cổ phần phát triển công 7 mồm long móng týp A cho gia súc nghệ nông thôn, 2020 Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu quy Công ty Cổ phần phát triển công 8 mô công nghiệp phòng bệnh lở mồm long móng týp O nghệ nông thôn, 2020 Đổi mới công nghệ sản xuất vắc xin vi rút thú y đạt tiêu Công ty TNHH Dược HANVET, 9 chuẩn GMP-WHO bằng công nghệ tế bào (Micro carrier) 2018 - 2020 và phôi trứng Nghiên cứu sản xuất vắc-xin tứ giá qui mô phòng thí nghiệm phòng 4 bệnh ờ gia cầm do các chủng vi rút Newcastle, Công ty Cổ phần Thuốc Thú y 10 vi rút Infectious bursal disease và vi khuẩn Haemophilus Trung ương 5, 2018 - 2020 paragallinarum 1 Hội Thú y Việt Nam; * Tác giả liên hệ: Đậu Ngọc Hào. 133
  2. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021: 133-140 Dự án KH&CN: “Vắc-xin tứ giá phòng 4 loại bệnh ở gia cầm: Bệnh Newcastle do vi rút Newcastle (ND), bệnh viêm phế quản truyền nhiễm do vi rút Infectious bronchitis Công ty Cổ phần Thuốc Thú y 11 (IB), bệnh Gumboro do tác nhân vi rút Infectious bursal Trung ương 5 disease (IBD) và bệnh sổ mũi truyền nhiễm do vi khuẩn Haemophilus paragallinarum Nghiên cứu tạo giống gốc vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae và Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức 12 Streptococcus suis để sản xuất vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh Hạnh Marphavet, 2019 viêm phổi ở lợn Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá vô hoạt nhũ dầu phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn Mycoplasma Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức 13 hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae và Hạnh Marphavet, 2019 Streptococcus suis Nghiên cứu tạo giống gốc để sản xuất vắc-xin phòng hội Học viện nông nghiệp Việt Nam, 14 chứng rối loạn hô hấp & sinh sản cho lợn (PRRS)” ở 2014 - 2016 Việt Nam Nghiên cứu sản xuất vắc-xin nhược độc phòng hội chứng rối Học viện nông nghiệp Việt Nam, 15 loạn hô hấp & sinh sản cho lợn (PRRS)” 2016 - 2017 Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu quy Học viện nông nghiệp Việt Nam, 16 mô công nghiệp phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản 2019 cho lợn (PRRS) Nghiên cứu công nghệ chế tạo Kit chẩn đoán nhanh virus Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 17 gây bệnh Dịch tả lợn châu Phi 2020 - 2022 Nghiên cứu lâm sàng, bệnh tích và dịch tễ học mô tả bệnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 18 dịch tả lợn châu Phi 2020 - 2022 Nghiên cứu chế tạo chế phẩm có tác dụng ức chế (in vivo) Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 19 sự nhân lên của vi rút dịch tả lợn châu Phi 2020 - 2022 Nghiên cứu chế tạo vắc-xin vô hoạt phòng bệnh Dịch tả lợn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 20 châu Phi tại Việt Nam 2020 - 2022 Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhược độc phòng bệnh Dịch tả Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 21 lợn châu Phi tại Việt Nam 2020 - 2022 Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp của virus PCV2 để 22 chế tạo sinh phẩm chẩn đoán và làm nguyên liệu tiến tới sản Viện Thú y, 2014 - 2017 xuất vắc-xin Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và đề xuất giải pháp phòng, 23 Viện thú y, 2019 - 2021 chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại Việt Nam Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết Viện thú y, 2017 - 2018 24 trùng (Pasteurella multocida) ở lợn Nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt chứa tiểu phần E2 trên 25 Viện thú y, 2017 - 2020 hệ thống Baculovirus phòng bệnh Dịch tả lợn. Nghiên cứu chế tạo KIT chẩn đoán nhanh đồng thời các virus gây bệnh tai xanh (PRRS), dịch tiêu chảy cấp (PED), 26 Viện thú y, 2018 - 2020 dịch tả lợn (CSF) và bệnh còi cọc do circo virus (PCV2) bằng kỹ thuật LAMP Nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh do E. coli sinh độc Viện Thú y, 2016 - 2018 27 tố đường ruột (ETEC) gây ra trên lợn Nghiên cứu sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá Phân viện Thú y miền Trung 28 phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn” 2018 - 2020 134
  3. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021: 133-140 1.2. Đề tài cấp bộ 1.2.1. Động vật trên cạn: 14 đề tài bao gồm (Nguồn: từ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn) Tổ chức/cá nhân thực TT Tên đề tài hiện Nghiên cứu bệnh xoắn khuẩn trên lợn ở một số tỉnh trung du và 1 Viện Thú y, 2015 - 2017 miền núi phía bắc, xây dựng biện pháp phòng chống thích hợp Nghiên cứu công nghệ sản xuất vòng tẩm progesterone đặt âm Học viện Nông nghiệp Việt 2 đạo góp phần nâng cao khả năng sinh sản ở bò Nam, 2015 - 2017 Nghiên cứu bệnh suy giảm hô hấp (Ornithobacterium Học viện Nông nghiệp Việt 4 rhinotracheale-ORT) ở gà, xác định căn bệnh và xây dựng các Nam, 2015 - 2017 biện pháp phòng chống Nghiên cứu bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm (Histomonosis) Học viện Nông nghiệp Việt 4 ở gà nuôi thả vườn tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và giải Nam, 2015 - 2017 pháp phòng chống. Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin phòng bệnh viêm phổi do Phân viện Thú y Miền trung 5 Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn - Viện Thú y, 2015 -2016 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá Phân viện Thú y Miền trung 6 sinh sản trên vịt tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và đề xuất biện - Viện Thú y, 2016 - 2018 pháp phòng trị Nghiên cứu chế tạo KIT phát hiện nhanh Aflatoxin B1 trong 7 Viện Thú y, 2017-2019 thức ăn chăn nuôi và Aflatoxin M1 trong sữa tươi Nghiên cứu chế tạo bộ KIT phát hiện nhanh vi khuẩn Salmonella Viện Thú y, 2018-2020 8 trong sản phẩm thịt gia súc, gia cầm Nghiên cứu bệnh nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Riemerella Phân viện Thú y Miền trung 9 anatipestifer gây ra trên gia cầm và đề xuất biện pháp phòng trị - Viện Thú y, 2018 - 2020 Nghiên cứu chế tạo vacxin nhị giá vô hoạt phòng bệnh đường 10 hô hấp ở lợn do vi khuẩn Haemophillus parasuis và Bordetella Viện Thú y, 2019 - 2022 bronchiseptica gây ra Nghiên cứu đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá gan nhỏ Phân viện Thú y Miền Trung 11 (Clonorchiasis, Opisthorchiasis) trên người, động vật và xây - Viện Thú y, 2019 - 2021 dựng biện pháp phòng trị Nghiên cứu xác định bệnh viêm ruột hoại tử và đột tử ở gia súc non (lợn, bê, cừu, dê) do độc tố của vi khuẩn Clostridium 12 Viện Thú y, 2020 - 2023 perfringens typ A, C, D - Chế vắc-xin giải độc tố đa giá (toxoid) phòng bệnh Đánh giá tình hình nhiễm nấm da ở dê, thỏ và chó tại Việt Nam, Phân viện Thú y Miền trung 13 chế tạo thuốc trị nấm và xây dựng quy trình phòng trị bệnh - Viện Thú y, 2020 - 2022 Nghiên cứu đặc tính sinh học, mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn đường ruột (E. coli và Salmonella) trong thịt gà và Học viện Nông nghiệp Việt 14 thịt lợn; đề xuất biện pháp sinh học để hạn chế vi khuẩn kháng Nam, 2021 - 2023 kháng sinh trong thịt 135
  4. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021: 133-140 1.2.2 Lĩnh vực thủy sản: 7 đề tài bao gồm: TT Tên đề tài Tổ chức/cá nhân thực hiện Viện Nghiên cứu Nuôi Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và quản lý phòng trị hiệu quả 1 trồng Thủy sản III, bệnh sữa trên tôm hùm nuôi lồng 2015 - 2017 Viện Nghiên cứu Nuôi Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và quản lý kiểm soát hiệu 2 trồng Thủy sản I, 2015- quả bệnh sưng vòi trên tu hài nuôi 2017 Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi Phân viện Thú y miền Trung, 3 nước lợ 2016-2017 Nghiên cứu ứng dụng thể thực khuẩn trong phòng trị bệnh xuất Viện Nghiên cứu nuôi trồng 4 huyết do Aeromonas hydrophylla gây ra trên cá tra nuôi Thủy sản 2, 2016-2018 Nghiên cứu hiện tượng nghêu chết hàng loạt và các giải pháp Viện Nghiên cứu nuôi trồng 5 hạn chế thiệt hại Thủy sản 2, 2016-2017 Nghiên cứu bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá tra giống và giải Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 6 pháp phòng trị Thủy sản II, 2019-2022 Nghiên cứu xây dựng qui trình kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 7 ra trên một số đối tượng thuỷ sản quan trọng thủy sản III, 2020-6/2022 Nghiên cứu sự lưu hành Vi rút DIV1 (Decapod iridescent Trung tâm Chẩn đoán Thú y 8 virus 1) tại Việt Nam Trung ương, 2021-2022 Nghiên cứu giải pháp kiểm soát bệnh do vi bào tử trùng EHP Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 9 và bệnh phân trắng gây ra trên tôm nuôi nước lợ Thuỷ sản II, 2021-2023 Phân loại đề tài: lưu hành ở gia cầm Việt Nam: gà H5N1; Vịt - Lĩnh vực virus: cấp nhà nước: 22, cấp H3, H4, H5, H1, H9 và H12. Đã chế tạo được bộ: không kháng nguyên H5 và kháng thể H5 dùng cho - Lĩnh vực Vi trùng: Cấp nhà nước: 5, chẩn đoán bệnh, kết quả được chuyển giao cấp bộ: 8 cho TT thú y vùng Cần Thơ, Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh. - Lĩnh vực Ký sinh trùng và một số bệnh khác: Cấp nhà nước: 1, cấp bộ: 6 2. Năm 2013 - 2016 Viện Thú y đã - Lĩnh vực thủy sản: 7 nghiên cứu chế tạo thành công vắc-xin cúm gia cầm A/H5N1 vô hoạt bằng chủng phân 2. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC lập tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm TRONG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH quốc gia. Các chủng giống sản xuất vắc-xin QUAN TRỌNG VÀ SẢN XUẤT VACX- cũng đã được chuyển giao vào sản xuất. IN PHÒNG BỆNH 3. Từ năm 2014 đến năm 2019 đã nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt nhũ dầu phòng 2.1. Lĩnh vực virus bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến 2.1.1. Kết quả nghiên cứu bệnh Cúm gia chủng mới gây ra tại Việt Nam. Sản phẩm này cầm (HPAI) là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Viện công 1. Nghiên cứu sự lưu hành của virus nghệ sinh học, Thuộc Viện Hàn Lâm Khoa cúm gia cầm đã phát hiện ra các typ virus học Việt Nam và Công ty Cổ phần thuốc Thú 136
  5. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021: 133-140 y Trung ương NAVETCO, đã được cục thú y 2. Đã nghiên cứu và chọn lọc được cấp phép lưu hành. chủng virus type O và A như là chủng gốc 4. Nghiên cứu KIT chẩn đoán nhanh cho chế tạo vắc-xin bệnh cúm A ở gia cầm và thủy cầm. 3. Đã chế tạo được vắc-xin LMLM type 2.1.2. Kết quả nghiên cứu bệnh Tai xanh O và A từ chủng vắc-xin trong nước chủng (PRRS) 135-RAD 06 (Công ty AVAC, NAVETCO) 1. Đã xác định được mối liên quan Vắc-xin đã được cục thú y cấp phép lưu giữa hội chúng rối loại hô hấp, sinh sản ở lợn hành (PRRS) với một số vi khuẩn gây bệnh kế phát 2.1.4. Kết quả nghiên cứu bệnh Dịch tả lợn và xác định biện pháp phòng, trị bệnh. Xác Châu Phi (ASF) định được virus gây bệnh tai xanh (PRRS) tại Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và đề Việt Nam có nguồn gốc từ châu Âu và Mỹ. xuất giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 2. Từ năm 2014 đến năm 2016, các nhà châu Phi (ASF) tại Việt Nam: khoa học Viện Thú y đã nghiên cứu và sản 1. Đã phân lập, giám định đặc tính vi xuất thành công vắc-xin nhược độc và vô hoạt sinh vật học, và lưu giữ các chủng vi rút Dịch phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản tả lợn châu Phi đang lưu hành tại Việt Nam. (PRRS) ở lợn. Vắc-xin tạo được miễn dịch 2. Bước đầu xác định được đặc tính di bảo hộ cho lợn phòng bệnh tai xanh. Đặc biệt truyền phân tử của chủng vi rút dịch tả lợn châu vắc-xin an toàn cho lợn 3 - 6 tuần tuổi và an Phi đang lưu hành tại Việt Nam. Các kết quả toàn cho lợn nái. nghiên cứu về đặc điểm di truyền cho thấy vi 3. Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp rút DTLCP đang lưu hành tại Việt Nam thuộc Việt Nam đã nghiên cứu công nghệ sản xuất genotype II, serotype 8 và có mang đoạn gen vacxin (chọn chủng giống gốc, nghiên cứu để TRS, giống với các chủng vi rút phân lập tại chế tạo vacxin vô hoạt và nhược độc) phòng Trung Quốc và Nga năm 2018. hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn 3. Cải tiến kỹ thuật Realtime PCR phát (PRRS) trong chương trình sản phẩm Quốc hiện vi rút DTLCP theo khuyến cáo của Tổ gia của Chính phủ. chức Thú y Thế giới (OIE), phù hợp với điều 4. Vắc-xin nhược độc phòng bệnh tai kiện thực địa Việt nam, giúp tránh hiện tượng xanh đã được thương mại hóa (Các công ty âm tính giả trong công tác chẩn đoán và phát như HANVET, MẢRPHAVET, NAVETCO, hiện vi rút DTLCP từ mẫu bệnh phẩm thực địa. FIVEVET, VETVACO, Phân viện Thú y 4. Bước đầu đã sản xuất được vắc-xin miền Trung đã sản xuất vacxin thương mại dịch tả lợn châu Phi chủng có nguồn gốc từ nay), được Cục Thú y cấp phép lưu hành. mỹ, chủng G-delta- I177L(viết tắt) I 177 L), 2.1.3. Kết quả nghiên cứu bệnh Lở mồm an toàn và hiệu lực, đã được hội đồng khoa long móng (FMD) học của bộ NN và PTNT thông qua nắm 1. Nghiên cứu xác định sự lưu hành 2021) (NAVETCO ) của virut LMLM ở Việt Nam: Đã thiết lập 2.1.5. Kết quả nghiên cứu bệnh viêm da nổi thành công các phương pháp nghiên cứu virut cục (Lumpy Skin Disease, viết tắt là LSD) LMLM trong phòng thí nghiệm, thường quy 1. Viện thú y đã phân lập được nguyên hóa các phương pháp LPBE, RT-PCR, bước nhân gây bệnh viêm da nổi cục là do virus. đầu sử dụng phương pháp trung hòa virut nuôi cấy tế bào. Phân lập được 17 chủng virut lưu 2. Đang thử nghiệm vacxin viêm da nổi hành tại Việt Nam thuộc về type O và type A. cục nhập ngoại. Khảo sát được đáp ứng miễn dịch của trâu bò 2.2. Lĩnh vực Vi trùng đối với 4 loại vacxin đơn type O trong phòng 1. Nghiên cứu sản xuất vắc-xin thí nghiệm. Tại thời điểm nghiên cứu 2004- Leptospira phòng bệnh cho lợn: Vắc xin đạt 2007 có 3 type virut lưu hành: O, A, Asia1. các chỉ tiêu vô trùng, an toàn, hiệu lực. 137
  6. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021: 133-140 Sản phẩm vắc-xin đoạt giải Ba - Hội thi S. typhimurium, Pasteurella multocida typ B Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012- theo quy trình nước ngoài ở Việt Nam. (Đây 2013). (Phân viện thú y miền Trung). là kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước 2. Nghiên cứu sản xuất vắc-xin kép vô KC04-16 do Viện Thú y thực hiện). hoạt phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn 2.3. Lĩnh vực ký sinh trùng lợn (Colisal) do vi khuẩn E. coli và vi khuẩn 1. Chế tạo các sinh phẩm chẩn đoán Salmonella choleraesuis gây ra ở lợn. một số bệnh truyền lây giữa người và động Vắc-xin được Cục thú y cấp phép lưu vật: Thiết lập được sinh phẩm chẩn đoán hành, đạt giải Nhất - Hội thi Sáng tạo Khoa phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng 4 bệnh học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa năm 2015 (Phân nhiễm ở cả người và động vật: Bệnh Sán lá viện thú y miền Trung). gan lớn, Sán lá gan nhỏ, gạo lợn, người nhiễm 3. Nghiên cứu sản xuất vắc-xin đa giá ấu trùng sán lợn và ấu trùng giun xoắn. Bước nhược độc đông khô phòng 4 bệnh tụ huyết đầu áp dụng thành công sinh phẩm chẩn đoán trùng, phó thương hàn, đóng dấuvà dịch tả trong điều tra huyết thanh học 4 bệnh: Sán lá lợn ở lợn: gan lớn, Sán lá gan nhỏ, Ấu trùng sán lợn và Ấu trùng giun xoắn tại một điểm dịch tễ trên Vắc-xin được Cục Thú y cấp phép lưu cả người và các động vật liên quan đến vòng hành trên toàn quốc năm 2020 (Phân viện thú truyền lây. y miền Trung). 2. Nghiên cứu một số bệnh truyền nhiễm 4. Nghiên cứu sản xuất vắc-xin giải độc và ký sinh trùng mới nổi khác như bệnh ORT tố Clostridium perfringens phòng bệnh viêm trên gà, bệnh gà đầu đen (Histomonas) trên ruột hoại tử ở bò, dê, cừu: gia cầm; Tiên mao trùng ở trâu, bò và một số Đề tài đạt giải Nhất - Hội thi Sáng tạo bệnh kí sinh trùng đường máu khác trên đàn Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa năm 2017 bò sữa và bò thịt. (Phân viện thú y miền Trung). 3. Xây dựng được bản đồ về khu hệ ký 5. Nghiên cứu, sản xuất vắc-xin phòng sinh trùng vật nuôi cho các địa phương và xác bệnh tụ huyết trùng dê, cừu: định được đặc điểm dịch tễ học của một số Vắc-xin được Cục thú y cấp phép lưu bệnh truyền lây chung giữa người và vật nuôi. hành với. Vắc-xin đoạt giải Bông lúa Vàng 4. Nghiên cứu thành công vòng đời của Việt Nam 2018 (Phân viện thú y miền Trung) giun Gnathostoma spinigerum phát triển gián 6. Vắc xin đa giá phòng bệnh đường tiếp cần 3 vật chủ (chó là vật chủ cuối cùng. hô hấp ở lợn do vi khuẩn Mycoplasma Xác định được mối tương quan về dịch tễ hyopneumonia, Pasteurella multocida, bệnh Gnathostoma ở động vật và người. Xây Actinobacillus pleuropneumoniae và dựng được quy trình chẩn đoán và phòng trị Streptococcus suis gây ra (MAPHARVET) bệnh Gnathostoma ở chó, lợn và trên người. Vắc-xin đã được cục thú y cho phép sản 5. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá sinh sản trên vịt xuất, 2020. tại một số tỉnh nam trung bộ và đề xuất biện 7. Phân lập, giám định một số đặc tính pháp phòng trị: Xác định vòng đời sán lá sinh sinh học, độc lực và serotyp của các chủng sản ở vịt qua 2 vật chủ trung gian: Vật chủ vi khuẩn gây bệnh kế phát bệnh tai xanh trung gian thứ nhất là ốc Bithynia siamensis, (Actinobacillus, P. Multocida, Streptococcus vật chủ trung gian thứ 2 là ấu trùng chuồn suis). Chế tạo vắc-xin phòng bệnh viêm phổi chuồn ngô (O. sabina, O. ferruginea, D. trivi- kế phát ở lợn bị mắc bệnh tai xanh. alis). Xây dựng được 2 quy trình: Quy trình 8. Đã chế tạo Kit chẩn đoán hoá miễn chẩn đoán và Quy trình phòng trị bệnh sán lá dịch bệnh Tụ huyết trùng trâu bò; kháng sinh sản ở vịt (Được công nhận là Tiến bộ kỹ thể H27 chẩn đoán Salmonella entiridis, thuật trong nông nghiệp). 138
  7. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021: 133-140 Sản phẩm đề tài đoạt giải Nhất - Hội 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGIÊN thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh CỨU VÀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN Hòa - 2019 và và giải Nhất - Hội thi Sáng CỨU THÚ Y GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 tạo Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec, 2018 - 2019). 1. Cần tập trung cho nghiên cứu cơ bản, 6. Từ năm 2018, Viện Thú y bắt đầu nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm, ứng triển khai nghiên cứu ứng dụng các giải pháp dụng công nghệ cao trong các Viện nghiên cạnh tranh sinh học trong phòng chống bệnh cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm của ký sinh trùng, cụ thể hiện nay Viện đang phối toàn bộ hệ thống thú y từ Viện, Cục, Trường hợp với Bộ nông nghiệp Mỹ thực hiện nghiên và các Công ty có trang thiết bị nghiên cứu cứu thu thập và nuôi các tác nhân sinh học hiện đại để đáp ứng yêu cầu khi có dịch bệnh nhằm khống chế về gây sốt ở bò. mới xảy ra, đặc biệt bệnh lây từ động vật sang 2.4. Lĩnh vực vệ sinh thú y, an toàn thực người . Khuyến khích hợp tác nghiên cứu với phẩm nước ngoài để trang bị công nghệ, nắm bắt kỹ thuất mới và công nghệ mới. Các kết quả nghiên cứu về vệ sinh an 2. Tiếp tục nghiên cứu một số vắc-xin toàn thực phẩm của Viện Thú y (nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật trên thịt trong điều kiện đa giá phòng chống bệnh cho vật nuôi, nghiên Việt Nam, mức độ nhiễm Salmonella trong cứu bệnh mới nổi, bệnh dịch nguy hiểm, chế chuỗi sản xuất thịt gà, mức độ kháng kháng phẩm sinh học thay thế kháng sinh, nghiên sinh của vi khuẩn Salmonella, E. coli phân cứu về an toàn sinh học trong phạm vi các lập từ trại nuôi gà, lợn/thịt và các sản phẩm loại hình chăn nuôi. từ thịt, mức độ nhiễm Aflatoxin B1 trong Cụ thể: thức ăn chăn nuôi và Aflatoxin M1 trong sữa 3.1. Về nghiên cứu cơ bản tươi..). Đã chế tạo thành công Kit phát hiện - Nghiên cứu về dịch tễ học, về đặc tính nhanh Aflatoxin B1 trong thức ăn chăn nuôi sinh học, độc tính, độc lực, về biến đổi gene và Aflatoxin M1 trong sữa tươi. Hiện tại, Viện của vi rus dịch tả lợ châu Phi trong phạm vi 3 đang triển khai thực hiện dự án khuyến nông “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn và gia cầm vùng đại diện Bắc, Trung, Nam. an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu”. - Nghiên cứu về dịch tễ học, về đặc tính 2.5. Lĩnh vực thủy sản sinh học, độc tính, độc lực, về biến của vi rus viêm da nổi cục. 1. Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng - Nghiên cứu về dịch tễ học bệnh Lở gây ra trên tôm nuôi nước lợ: Xây dựng được Mồm Long Móng. các giải pháp phòng bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm thẻ chân trắng và tôm sú hiệu - Nghiên cứu về dịch tễ học bệnh Dại. quả, dễ áp dụng, chi phí phòng bệnh thấp, - Nghiên cứu về dịch tễ học bệnh truyền phù hợp với thực tiễn; nhằm giảm thiểu tỷ lệ lây giữa người và động vật, ví dụ nghiên cứu nhiễm, tỷ lệ chết, tăng sản lượng tôm. về virus corona gây bệnh ở động vật và tồn tại 2. Đã xây dựng được Quy trình phát hiện trong động vật hoang dã có thể gây dịch viêm vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei phổi ở người. ở tôm bằng kỹ thuật Realtime PCR (Được 3.2. Về nghiên cứu ứng dụng công nhận là Tiến bộ kỹ thuật trong nông 3.2.1. Về vắc-xin nghiệp). Sản phẩm đề tài đoạt giải Nhì - Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh - Nghiên cứu tạo kháng nguyên công Hòa - 2019 và và giải Ba - Hội thi Sáng nghệ phòng bệnh bệnh dich tả lợ châu Phi cho tạo Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec, mục đích sản xuất vắc-xin phòng chống bệnh 2018 - 2019). (vắc-xin nhược độc). 139
  8. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021: 133-140 - Nghiên cứu tạo kháng nguyên công phẩm, các hóa chất độc hại như chất kích nghệ phòng bệnh viêm da nổi cục cho mục thích tăng trọng, chất cấm, các hóa chất độc đích sản xuất vacxin phòng chống bệnh. dùng trong báo vệ thực vật. - Nghiên cứu nâng cao chất lượng vắc- 3.2.3. Về an toàn sinh học trong chăn nuôi xin LMLM hiện đang được sản xuất bởi các chủng virus gây bệnh trong nước. - Nghiên cứu các giải pháp KHCN áp dụng trong chăn nuôi an toàn sinh học ở các - Nghiên cứu một số vacxin đa giá phòng chống bệnh hô hấp ở lợn và gia cầm phạm vi chăn nuôi tập trung lớn trung bình và (ví dụ, vắc-xin đa giá phòng bệnh Newcástle phạm vi trang trại. (ND), bệnh viêm khí quản truyền nhiễm (IB) - Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ và bệnh Gumboro ở gà (IBD). thuật, áp dụng những thành tựu khoa học thú - Tiếp tục nghiên cứu phát triển vắc-xin y mới trong nước và thế giới để xây dựng đa giá phòng bệnh cho động vật dưới nước. vùng an toàn dịch bệnh ở khu vực chăn nuôi 3.2.2. Về Vệ sinh an toàn thực phẩm truyền thống phục vụ xuất khẩu. - Nghiên cứu một số loại vắc-xin phòng 3.2.4. Về các bệnh mới xuất hiện, bệnh có bệnh ở gia súc, gia cầm gây ô nhiễm sản phẩm khả năng lây lan từ nước ngoài vào Việt Nam chăn nuôi, đảm bảo phòng chông bệnh cho - Bệnh viêm da nổi cục: Nghiên cứu về vật nuôi và an toàn thực phẩm cho tiêu dùng. dịch tễ học, phân lập virus và nghiên cứu các (ví dụ, vắc-xin do Salmonella). đặc tính sinh học, độc tính, độc lực tiến tới - Nghiên cứu về kháng kháng sinh và nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh. các giải pháp sử dụng chế phẩm sinh học thay - Nghiên cứu điều tra một số dich bệnh thế kháng sinh. mới xuất hiện tại Việt nam của gia suc, gia cầm - Nghiên cứu chuỗi sản xuất thực phẩm do nhập khẩu giống gia súc gia cầm mới mang an toàn cho tiêu dùng và xuất khẩu. theo (ví dụ, bệnh do Mycoplasma synoviae ở - Tiếp tục nghiên cứu phát triển các chế gà, bệnh đầu đen trên gia cầm (Hístomonas phẩm sinh học từ vinh vật probiotis, từ cây thảo dược có tác dụng cao trong phòng bệnh meleagridis), bệnh Parvo ở vịt (Derzsy) và đường tiêu hóa và hô hấp, cho an toàn sinh xây dựng phương pháp pháp chống. học trong chăn nuôi gia súc và gia cầm và Trong bài tổng hợp có sử dụng một số thủy sản. tài liệu được cung cấp từ nhiều nguồn, tuy - Nghiên cứu phát triển KIT phát hiện nhiên chắc chắn là chưa đầy đủ, xin được nhanh độc tố của vi khuẩn gây ngộ độc thực góp ý, bổ sung và chân thành cảm ơn. 140
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2