intTypePromotion=1

Những thành tựu thể hiện sự phát triển của trường Đại học Cảnh sát nhân dân sau mười năm có quyết định thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Long Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
11
lượt xem
0
download

Những thành tựu thể hiện sự phát triển của trường Đại học Cảnh sát nhân dân sau mười năm có quyết định thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an Việt Nam, Trường còn được Bộ Công an giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát cho các nước Lào và Campuchia. Để có một cách nhìn toàn diện về Trường Đại học CSND sau 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng chúng tôi xin phép nêu lên những con số, những nhận định. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những thành tựu thể hiện sự phát triển của trường Đại học Cảnh sát nhân dân sau mười năm có quyết định thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ

  1. SỐ CHUYÊN ĐỀ NHÖÕNG THAØNH TÖÏU THEÅ HIEÄN SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CAÛNH SAÙT NHAÂN DAÂN SAU MÖÔØI NAÊM COÙ QUYEÁT ÑÒNH THAØNH LAÄP CUÛA THUÛ TÖÔÙNG CHÍNH PHUÛ @ ThS. Trần Đăng Kế* T rước khi trở thành trường đại học độc bài viết “Những thành tựu thể hiện sự phát lập, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân triển của Trường Đại học CSND sau mười (CSND) đã thực hiện nhiệm vụ đào năm trở thành trường độc lập”. tạo đại học với các tên gọi khác nhau: Cơ sở 1. Công tác giáo dục, đào tạo của trường phía Nam Trường Đại học CSND; Phân hiệu qua 10 năm đã có sự trưởng thành và phát Đại học CSND; Phân hiệu Học viện CSND. triển vượt bậc. Nhà trường đã thực hiện tốt Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ đào công tác tuyển sinh, mở lớp và tổ chức giảng tạo cán bộ cho Công an các tỉnh thành phía dạy cho trên 100 khóa học với các hệ học khác Nam, ngày 28/7/2003 Thủ tướng Chính phủ nhau từ đại học hệ chính quy, đại học hệ liên đã ban hành Quyết định số 152/2003/QĐ-TTg thông, đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo về việc thành lập Trường Đại học CSND trên trình độ đại học dành cho Điều tra viên, bồi cơ sở Phân hiệu Học viện CSND. Triển khai dưỡng nghiệp vụ cho Điều tra viên, bồi dưỡng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày nghiệp vụ cho cán bộ tốt nghiệp Đại học, Cao 05/11/2003 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành đẳng ngoài ngành, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, Quyết định số 830/2003/QĐ-BCA(X13) quy bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo Bộ định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Nội vụ Vương quốc Campuchia. Đặc biệt chỉ cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Đại học CSND. trong thời gian ngắn được Bộ giáo dục & Đào Theo Quyết định, Trường có nhiệm vụ đào tạo tạo cho phép đào tạo trên đại học, Trường đã cán bộ có trình độ đại học về các lĩnh vực khoa tổ chức chiêu sinh gần 10 khóa đào tạo Thạc học an ninh, lĩnh vực luật học; đào tạo bồi sĩ, 02 khóa nghiên cứu sinh. Ngoài ra, đội ngũ dưỡng cán bộ lãnh đạo chỉ huy cho lực lượng giảng viên nhà trường còn tham gia hướng CSND; là cơ sở nghiên cứu khoa học của Bộ dẫn khoa học cho nhiều học viên cao học, ng- Công an. Ngoài nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng hiên cứu sinh của Học viện CSND và Đại học đội ngũ cán bộ Công an Việt Nam, Trường còn Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Qua thực tiễn, được Bộ Công an giao nhiệm vụ đào tạo, bồi sinh viên do Nhà trường đào tạo ra trường dưỡng cán bộ Cảnh sát cho các nước Lào và đã đáp ứng đủ số lượng phục vụ cho công tác Campuchia. Để có một cách nhìn toàn diện về đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời là Trường Đại học CSND sau 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng chúng tôi xin phép * Đại tá, Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác chính trị nêu lên những con số, những nhận định với và công tác quần chúng - Trường Đại học CSND 52
  2. nguồn cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức chất lượng đào tạo. Qua 10 năm đã có trên 30 tốt phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh quốc lượt giảng viên giỏi cấp Bộ, trên 100 lượt giảng gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhiều đồng viên giỏi cấp trường, trên 200 giảng viên dạy chí tốt nghiệp về công tác ở Công an các đơn giỏi cấp khoa, bộ môn; gần 200 lượt giảng viên vị phía Nam chỉ trong thời gian ngắn đã trở có bài dạy giỏi cấp trường; có hàng trăm công thành cán bộ chủ chốt của Công an các đơn trình, sáng kiến, cải tiến trên lĩnh vực giáo dục vị, địa phương, là: Trưởng phòng, Phó Trưởng đào tạo được thực hiện. phòng; Trưởng Phó quận huyện. 3. Trong công tác xây dựng lực lượng, với 2. Trong quá trình đào tạo, nhà trường sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo nhà trường luôn thực hiện tốt phương châm “Học đi đôi và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên, với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”; luôn 10 năm qua, công tác xây dựng lực lượng đã quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị và của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, có nhiều thành tích quan trọng. Về tổ chức bộ chỉ thị, đề án và quan điểm lý luận nghiệp vụ máy, khi triển khai quyết định công bố thành của ngành Công an vào nội dung dạy học. Đẩy lập Trường Đại học CSND, trường có có 27 mạnh công tác quản lý giáo dục, tập trung đổi đơn vị khoa, phòng, bộ môn, trung tâm, đến mới cải tiến, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ nay trường đã có 34 đơn vị. Chỉ riêng năm thuật, công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu học 2012 - 2013, trường có 4 đơn vị mới được quả quản lý. Việc xây dựng chương trình, lịch thành lập bao gồm: Khoa Cảnh sát đường trình, kế hoạch và quản lý chất lượng dạy học thủy; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được tổ chức hợp lý, có tính chủ động cao, đào tạo; Phòng Công tác đảng, công tác chính ngày càng đi vào chiều sâu nhằm tận dụng tối trị và công tác quần chúng; Phòng Tổ chức đa cơ sở vật chất, phương tiện dạy học hiện có. cán bộ. Trường đã hoàn thiện từng bước xây Trường luôn đặt vấn đề nâng cao chất lượng dựng chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp đào tạo lên hàng đầu; chủ động đổi mới nội cho từng đơn vị, từng tổ chuyên môn và tổ bộ dung, phương pháp dạy học với phương châm môn; xây dựng và hoàn thiện quy trình công “lấy người học làm trung tâm”, giảm giờ lý tác cho từng chức danh cán bộ; thực hiện phân thuyết, tăng giờ thực hành; cập nhật kịp thời công, phân cấp cụ thể cho từng đồng chí trong tình hình, quan điểm, lý luận nghiệp vụ mới Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị, đảm bảo của ngành; sử dụng tổng hợp các phương quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn pháp, nhất là các phương pháp tiên tiến với vị cơ sở. Trường đã có đội ngũ cán bộ giảng phương tiện dạy học hiện đại. Tổ chức thường viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xuyên phong trào dạy giỏi, không ngừng cải trong giai đoạn hiện tại và tạo tiền đề quan tiến công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả học trọng cho những năm tiếp theo. Có đội ngũ tập của sinh viên. Tập trung xây dựng ngân giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý giáo dục, hàng đề thi, thực hiện đề thi mở, đề thi trắc cán bộ tham mưu phục vụ,… có trình độ, chức nghiệm, thi qua mạng để đánh giá kết quả học danh khoa học cao như Phó Giáo sư, Tiến sĩ, tập của sinh viên. Đặc biệt, trong những năm Thạc sĩ, giảng viên chính, huấn luyện viên cao gần đây, nhà trường đã xây dựng, bồi dưỡng cấp. Để tiếp tục nâng cao trình độ cho cán cán bộ nòng cốt, giảng viên điển hình tiên tiến bộ, giảng viên hiện nay trường còn có trên 50 gắn với thực hiện công trình, sáng kiến, cải đồng chí đang nghiên cứu sinh, trên 150 đồng tiến, sử dụng giáo án điện tử nhằm nâng cao chí đang học cao học. TẠP CHÍ KHGD CSND - 53
  3. SỐ CHUYÊN ĐỀ cả các lĩnh vực công tác qua đó đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực công tác. 5. Công tác nghiên cứu khoa học từ năm 2003 đến nay đã thành phong trào với yêu cầu cao hơn nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nhà trường thành trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín của Bộ Công an. Với trên 30 đề tài cấp Bộ, hơn 100 đề tài cấp cơ sở được triển khai nghiên cứu. Nhiều công trình nghiên cứu Ảnh: Lễ ký kết quan hệ phối hợp tổ chức công tác thực tập, thực tế giữa Trường Đại học khoa học được nghiệm CSND với Công an các địa phương. thu đạt loại xuất sắc, có 4. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng giá trị ứng dụng cao trong công tác nghiên được chú trọng, là động lực quan trọng để cứu, giảng dạy, học tập và đấu tranh phòng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chống tội phạm. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa của nhà trường. Trường đã tổ chức thực hiện học của sinh viên tham gia các cuộc thi do Bộ có hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Nhà nước, ngành Giáo dục, ngành Công an, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đạt giải cao. gắn với với thực hiện phong trào thi đua vì 6. Công tác thông tin thư viện, biên soạn an ninh Tổ quốc. Thông qua các phong trào tài liệu dạy học có bước phát triển vượt bậc, thi đua đã xây dựng tốt môi trường giáo dục những năm trước đây khi thực hiện nhiệm vụ lành mạnh, an toàn, thân thiện, góp phần làm đào tạo bậc đại học phần lớn tài liệu trường tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng nội đặt mua từ Học viện CSND. Từ năm 2003 bộ đoàn kết, thống nhất. Đặc biệt, trong giai đến nay, trước yêu cầu cấp thiết của công tác đoạn từ năm 2003 đến nay, nhà trường đã có giáo dục đào tạo và thực tiễn đấu tranh phòng nhiều cải tiến, đổi mới trong công tác thi đua chống tội phạm trong tình hình mới, Đảng ủy, khen thưởng như: xây dựng tiêu chí thi đua Ban Giám hiệu đã tập trung chỉ đạo các đơn vị để làm cơ sở xét danh hiệu thi đua tập thể, cá từng bước hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài nhân; cải tiến cách tính điểm thi đua khi sơ kết liệu dạy học phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên học kỳ và tổng kết năm học; tổ chức đăng ký cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị và viên. Từ năm 2003 đến nay, trường đã chỉnh các khối; thực hiện có nề nếp việc biểu dương lý, biên soạn mới gần 300 tài liệu dạy học bậc khen thưởng cũng như phê bình với địa chỉ cụ Đại học và trên đại học; trong đó có gần 100% thể trong giao ban tháng; tổ chức đăng ký thực giáo trình giảng dạy các môn nghiệp vụ. Nhà hiện các công trình sáng kiến cải tiến trên tất trường đã tập trung đầu tư trang bị phương 54
  4. tiện công nghệ thông tin để nối mạng nội bộ, 9. Đối với Công tác xây dựng đảng và các tổ mạng Internet nhằm xây dựng toàn trường chức đoàn thể, 10 năm qua Đảng bộ đã có sự liên thông là một thư viện, phục vụ giảng dạy, vươn lên toàn diện, đảm bảo sự lãnh đạo của học tập, nghiên cứu và nâng cao hiệu quả các Đảng trên các mặt công tác. Đến nay đảng bộ hoạt động quản lý. Thư viện của Trường hiện trường đã trở thành Đảng bộ cấp trên cơ sở với có 3.000 đầu sách, với 100.000 quyển và 60.000 34 đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc và có gần file cơ sở dữ liệu toàn văn được phục vụ qua 2000 đảng viên. Sau kiểm điểm thực hiện Nghị thư viện điện tử. quyết Trung ương 4 (khóa XI) dưới sự lãnh 7. Công tác quản lý, giáo dục sinh viên, luôn đạo của tập thể Ban Chấp hành Nhà trường đã được chú trọng, hướng công tác quản lý sinh có nhiều quyết sách quan trọng chuẩn bị tiền viên vào mục tiêu chung là hình thành nhân đề cho bước phát triển trong những năm tiếp cách, phẩm chất người Công an cách mạng và theo, nhất là việc chuyển từng bước công tác năng lực chuyên môn sâu theo chương trình đào tạo đến cơ sở 1. đào tạo. Quá trình quản lý, giáo dục sinh viên Đảng bộ lãnh đạo 3 tổ chức đoàn thể là: luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc các quy Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, định, quy chế, Điều lệnh Công an, 6 điều Bác Công đoàn và Hội phụ nữ. Hiện nay Đoàn Hồ dạy Công an nhân dân. Trong đó, đặc biệt trường có trên 50 chi đoàn, với trên 2500 đoàn chú ý xây dựng tính tự quản của tập thể các viên, thanh niên với 07 câu lạc bộ học tập, văn lớp học với hạt nhân là chi bộ Đảng, Chi đoàn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Công đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát triển trường Đại học CSND được thành lập vào các mô hình câu lạc bộ để giúp nhau cùng học ngày 11/12/1999, đã qua 5 kỳ đại hội. Từ khi tập, rèn luyện. Đã đổi mới căn bản nhiều nội ra đời đến nay, Công đoàn thể hiện tốt vai trò dung, phương pháp quản lý mới để nâng cao vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chất lượng công tác quản lý, giáo dục sinh viên, chuyên môn, góp phần vào thành tích chung xây dựng tác phong sinh hoạt của lực lượng vũ của nhà trường và đảm bảo được quyền lợi trang theo điều lệnh Công an nhân dân. cho người lao động. Công đoàn trường có 16 8. Công tác hậu cần, đảm bảo, dấu ấn đáng tổ, với trên 200 đoàn viên. Hội Phụ nữ Trường ghi nhận trong công tác hậu cần đảm bảo 10 luôn được đánh giá là Hội vững mạnh. Hội năm qua là việc chủ động tìm chọn địa điểm phụ nữ trường hiện có trên 10 Chi hội với trên xây dựng trường. Trường đã có cơ sở mới đóng 500 hội viên. Trong đó, có 05 Chi hội khối cán tại phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ bộ, với trên 100 hội viên và 06 Chi hội khối Chí Minh với diện tích hơn hơn 17 ha. Kỷ niệm sinh viên. 10 năm công bố Quyết định của Chính phủ Những thành tựu của trường Đại học Cảnh về thành lập Trường Đại học CSND, Trường sát nhân dân sau mười năm trở thành trường đã chuyển toàn bộ sinh viên đào tạo hệ chính độc lập cho thấy trường đã thực hiện có hiệu quy về học tập rèn luyện tại cơ sở mới. Đồng quả Quyết định số 830/2003/QĐ-BCA(X13) thời, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đang quyết liệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng tổ chức bộ máy trường Đại học CSND. Xứng tiến độ, đảm bảo chất lượng công tác xây dựng đáng là Trung tâm đào tạo cán bộ có trình độ Trường tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cao, một trung tâm nghiên cứu khóa học của để đáp ứng quy mô đào tạo 5500 học viên vào lực lượng Công an ở phía Nam. năm 2015 và 6500 học viên vào năm 2020. T.Đ.K TẠP CHÍ KHGD CSND - 55
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2