Nội dung chương trình môn học Pro/engineer Wildfire Căn bản

Chia sẻ: Nguyen Van Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
672
lượt xem
203
download

Nội dung chương trình môn học Pro/engineer Wildfire Căn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương trình môn học Pro/engineer Wildfire Căn bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung chương trình môn học Pro/engineer Wildfire Căn bản

  1. 1. Nội dung chương trình môn học Pro/engineer Wildfire Căn bản: Lý STT Nội dung Số tiết Bài tập Ghi chú thuyết 1 Làm quen pro, công cụ vẽ sketch 4 2 2 2 Lệnh Extrude 12 4 8 3 Lệnh Revolve, Sweep 12 4 6 4 Lệnh Blend 12 4 4 5 Các lệnh xây dựng vật thể (Hole, 4 4 4 Round, Chamfer, Shell, Rib, Draft) 6 Lệnh pattern, Copy, Mirror 0 Xen kẽ 7 Các Lệnh xử lý surface 8 4 2 8 Drawing- Tạo và thiết lập bản vẽ 8 4 4 9 Asembly- lắp ráp, Thiết kế trong môi 12 4 8 trường lắp ráp 10 Tách khuôn, thiết kế khuôn 8 4 4 11 Gia công bằng pro/engineer 8 4 4 88 2. Nội dung các buổi học Pro/Engineer: Tuầ Buổ Nội dung bài học Chương n i - Giới thiệu Pro Engineer, cách cài đặt phần mềm - Khởi động Pro,Cách thiết lập một thư mục làm việc 1 1 - Công cụ vẽ sketch - Bài tập Sketch : bài tập 1.1;1.2;1.3;1.4 - Cách tạo một file mới, thiết lập đơn vị - Lệnh Extrude, cách hiệu chỉnh sửa chữa 1 Feature, sơ 2 2 1 lược về lệnh round, chamfer - Bài tập: 2.1; 2.2; 2.3 - Thực hành lệnh Extrude: Hướng dẫn thiết kế mô phỏng hình dạng 1 chiếc máy tính bỏ túi 3 - Lệnh Pattern Dimention: nhân bản hàng loạt theo kích 2 thước - Lệnh Pertern Direction: nhân bản hàng loạt theo hướng 2 - Sơ lược Lệnh Draft 4 2 - Bài tập: 2.4; 2.5; 2.6 - Lệnh Revolve, lệnh Sweep 5 - Vẽ chiếc ly 3 - Bài tập 3.1: vẽ cái chuông 6 - Thực hành lệnh Revolve, Sweep: thiết kế mô phỏng tai 3 phone - Lệnh Pattern Fill: nhân bản hàng loạt trong cùng giới hạn - Lệnh Pattern Axis: nhân bản hàng loạt theo 1 trục - Lệnh Pattern Reference: nhân bản theo chuẩn
  2. - Lệnh Mirror - Thực hành Lệnh Revolve, Sweep 7 3 - Bài tập 3.2: thiết kế cái khay dựng ly - Lệnh Blend Parallel 3 8 4 - Thực hành vẽ chậu hoa, bình bông - Lệnh Blend Rotational 9 4 - Thực hành vẽ chiếc mũ bảo hiểm - Lệnh Blend Gerneral 10 4 - Thực hành vẽ một đoạn mũi khoan - Các lệnh xây dựng vật thề ( Hole, Round, Shell, Chamfer, 4 11 Rib, Draft) 5 - Bài tập 12 - Các lệnh xử lý surface: Copy, Mirror, Offset, Tranform, 6 Merge, Fill, Trim, Extend 13 6 - Thiết kế mô phỏng chai TeenX - Cách tạo một filẽ Drawing - Chỉnh sửa file config.pro để thiết lập bản vẽ theo ISO 5 14 7 - Tạo ba hình chiếu từ một chi tiết, cho kích thước - Bài tập - Tạo các Section từ môt khối 3D 15 7 - Tạo một bản Drawing có các hình cắt - Cách tạo một file Asembly 16 8 - Thực hành lắp ráp sản phẩm 6 17 - Thiết kế trong môi trường Asembly 8 18 - Thực hành thiết kế một cụm chi tiết: Ben thủy lực 8 19 - Cách tạo một file thiết kế khuôn 9 - Nhập chi tiết, tạo workpiece, tạo parting surf 7 20 9 - Tách khuôn khay dựng ly (sản phẩm được vẽ ở buổi 7) 21 - Cách tạo một file gia công 10 - Kiểu phay Volume 22 10 8 - Cách xuất file CNC 23 Kiểm tra 3. Sau khi học xong lớp, những kiến thức học viên có được: - Thiết kế được sản phẩm với các lệnh thông dụng - Thiết kế được cụm chi tiết máy - Tạo và lập bản vẽ 2D từ chi tiết, cụm chi tiết 3D - Biết cách tách khuôn một sản phẩm nhựa - Biết cách lập trình gia công những chi tiết đơn giản
Đồng bộ tài khoản