Nội dung ôn tập môn vật lý

Chia sẻ: Đinh Văn Hiểu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
95
lượt xem
8
download

Nội dung ôn tập môn vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Định nghĩa, ý nghĩa: Vận tốc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, pháp tuyến 2. Động lượng, định lý về động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. 3. Nguyên lý tương đối Galileo, và phép biến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung ôn tập môn vật lý

  1. 1. Định nghĩa, ý nghĩa: Vận tốc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, pháp tuyến 2. Động lượng, định lý về động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. 3. Nguyên lý tương đối Galileo, và phép biến đổi Galileo về tọa độ. 4. Lực tiếp tuyến, mô men lực. Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vận rắn xung quanh một trục cố định. Ý nghĩa mô men quán tính. 5. Động năng, thế năng. 6. Dao động điều hòa và các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa. 7. Thiết lập hàm sóng cơ và nêu tính chất của hàm sóng. 8. Sự chảy dừng. phương trình liên tục. 9. Thiết lập phương trình Becnuli và phát biểu định luật Becnuli (2 cách). 10. Thiết lập công thức tính áp suất của khí lý tưởng. 11. Áp suất phân tử, trạng thái căng bề mặt, sức căng bề mặt chất lỏng. 12. Hiện tượng mao dẫn. 13. Phát biểu, viết biểu thức nên hệ quả của nguyên lý I nhiệt động lực học. 14. Hạn chế (cho ví dụ minh họa) của nguyên lý I nhiệt động lực học. Phát biểu nguyên lý II. 15. Chứng minh tính chất thế của trường tĩnh điện. 16. Điện thông. Định lý O – G về điện trường. 17. Hiện tượng điện hưởng. Điều kiện và tính chất của vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện. 18. Phân cực điện môi (hiện tượng, giải thích, viết biểu thức điện trường trong chất điện môi). 19. Khái niệm từ trường. Véc tơ cảm ứng từ. Định luật Bio-Savar-Laplace. 20. Lực Ampe. Lực Loren.
  2. 21. Hai luận điểm của Macxoen. Khái niệm trường điện từ 22. Khái niệm và tính chất của sóng điện từ. 23. Nêu thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Yâng từ đó đưa ra định nghĩa về giao thoa. Viết điều kiện để có vân sáng, vân tối giao thoa. Biểu thức vị trí vân và khoảng vân. 24. Thí nghiệm về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Nguyên lý Huyghen – Frexnel. 25. Khái niệm ánh sáng tự nhiên, ánh sáng phân cực. Định luật Maluyt. 26. Bức xạ nhiệt. Định luật Kiêcsop về bức xạ nhiệt. 27. Giả thuyết Plank, công thức Plank về bức xạ nhiệt. Nghiệm lại các định luật Stefan Bolzman và định luật Ween từ công thức Plank (các hệ quả). 28. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng và của vi hạt. 29. Hệ thức bất định Heisenberg, ý nghĩa của hệ thức. 30. Hàm sóng. Ý nghĩa thống kê của hàm sóng. Điều kiện của hàm sóng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản