ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (TT)

Chia sẻ: Lotus_6 Lotus_6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
100
lượt xem
10
download

ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS củng cố về: Cách viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm, viết các số đo dưới dạng số thập phân, so sánh các số thập phân. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập – Thực hành Bài tập 1: - 1 HS đọc đề BT1. - Lớp làm vào vở.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (TT)

  1. ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (TT) (151) I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: Cách viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm, viết các số đo dưới dạng số thập phân, so sánh các số thập phân. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập – T hực hành Bài tập 1: - 1 HS đọc đề BT1. - Lớp làm vào vở. - HS lần lượt nêu kết quả. - HS khác nhận xét. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. Bài tập 2: - 1 HS đọc đề BT2. - 2 HS lên bảng làm. - HS làm vào vở. - HS nhận xét bài bạn. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. Bài tập 3: - 1 HS đọc đề BT3. - HS làm vào vở.
  2. - GV phát phiếu cho 2 HS. - 2 HS làm vào phiếu và dán. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. Hoạt động 2: Ôn so sánh số thập phân Bài tập 4: - 1 HS đọc đề BT4. - Nhóm 1: Tổ 1, 2 làm bài 4a. - GV chia 2 nhóm. - Nhóm 2: Tổ 3, 4 làm bài 4b. - 2 HS lên bảng. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. Bài tập 5: - 1 HS đọc đề BT5. - Lớp làm vào vở nháp. - HS nêu kết quả. - HS khác nhận xét. - GV nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà ôn tập đo độ dài và đo khối lượng (152). ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG (152) I. MỤC TIÊU:
  3. - Giúp HS củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài và các đơn vị đo khối lượng. - HS biết cách viết số đo độ dài và các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi bảng đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1a. - GV cho HS thảo luận nhóm đôi và - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1b. điền vào SGK bài 1a, b. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1c. - HS dùng bút chì điền vào SGK. - GV dán bảng phụ lên bảng. - 2 HS lên bảng làm. - HS chữa bài, nhận xét. - GV nhận xét kết quả. Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 2: - 1 HS đọc đề BT2. - HS làm vào vở. - 2 HS lên bảng làm. - HS chữa bài nhận xét, lớp đổi vở chữa bài. - GV nhận xét kết quả.
  4. Bài tập 3: - 1 HS đọc yêu cầu BT3. - 1 HS đọc bài mẫu. - HS làm bài vào vở theo mẫu: + Nhóm 1: (tổ 1 + 2) bài 3a. + Nhóm 2: (tổ 3 + 4) bài 3b. - 2 HS lên bảng làm. - GV chia 2 nhóm. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét chốt kết quả đúng. - 1 HS đọc bài mẫu 3c. - HS làm vào vở. - 1 HS lên bảng. - GV nhận xét, chữa bài. - Lớp nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà xem lại bài đã chữa để hiểu và hoàn thiện bài.
Đồng bộ tài khoản