Parental control

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
120
lượt xem
17
download

Parental control

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Parental Control là chương trình dùng để quản lí và giám sát hoạt động của các user dùng chung máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Parental control

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Parental Controls I. Giới Thiệu - Parental Control là chương trình dùng để quản lí và giám sát hoạt động của các user dùng chung máy tính * Nội Dung : - Cấm User truy cập trang web dantri.com - Chỉ cho phép user sử dụng máy tính từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 - Chỉ cho user sử dụng chương trình Word II. Chuẩn Bị : - 1 máy Vista - Tạo 1 limited account : U1 / password : 123 - Cài Microsoft Office Word và Excel III. Thực hiện 1. Cấm User truy cập trang web dantri.com B1 : Log on bằng quyền administrator B2 : Menu Start  Chọn Control Panel B3 : Trong mục User Accounts and Family Safety  Chọn Setup parental controls for any user Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B4 : Chọn “User” - Trong mục Parental Control : Chọn On, enforce current settings - Trrong mục Activity Reporting : Chọn On, collect information about computerusage - Chọn Windows Vista Web Filter - Trong phần Which parts of the Internet can User visit ?  Chọn Block some websites or content 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com - Trong phần Website address  điền vào http://www.dantri.com  Chọn Block  OK Kết quả : - Log off administrator  log on bằng account User - Mở IE truy cập thử trang web http://www.dantri.com  không thành công 2.Chỉ cho phép user sử dụng máy tính từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 B1  B4 : thực hiện giống phần 1 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B5 : Chọn vào mục Time Limits B6 : Bỏ trắng các ô từ 8 - 5 giờ và các ô từ Monday - Friday  OK  OK Kết quả : - Chỉnh ngày giờ hiện tại thành ngày chủ nhật - Log off Administrator - Log on bằng account User  Không log on được 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 3. Chỉ cho user sử dụng chương trình Word B1 – B4 : Log on bằng quyền Administrator  Thực hiện giống phần 1 B5 : Chọn Allow and block specific programs B6 : Chọn User can only use the program I allow - Chọn vào WINWORLD.EXE  OK  OK Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
  6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Kết quả : - Log off Administrator - Log on bằng account User  mở thử chương trình Excel  Không mở được - Mở chương trình Word  thành công 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
Đồng bộ tài khoản