Pha tối quang hợp Chu trình CalvinBenson.

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
360
lượt xem
83
download

Pha tối quang hợp Chu trình CalvinBenson.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi pha sáng tạo ra ATP và NADPH2 giai đoạn tiếp theo của quang hợp là sử dụng ATP, NADPH2 để tổng hợp nên các chất hữu cơ từ CO2, đó là quá trình đồng hoá CO2. Quá trình đồng hoá CO2 là một chuỗi các phản ứng hoá sinh nhờ các enzim xúc tác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pha tối quang hợp Chu trình CalvinBenson.

  1. Pha tối quang hợp - Chu trình Calvin- Benson. Sau khi pha sáng tạo ra ATP và NADPH2 giai đoạn tiếp theo của quang hợp là sử dụng ATP, NADPH2 để tổng hợp nên các chất hữu cơ từ CO2, đó là quá trình đồng hoá CO2. Quá trình
  2. đồng hoá CO2 là một chuỗi các phản ứng hoá sinh nhờ các enzim xúc tác. Quá trình này chỉ sử dụng sản phẩm của ánh sáng tạo ra trong pha sáng là ATP, NADPH2 dùng làm năng lượng và lực khử mà không dùng trực tiếp năng lượng ánh sáng nên được gọi là phản ứng tối, pha tối. Có nhiều con đường đồng hoá CO2 xảy ra trong thực vật, mỗi con đường đặc trưng cho một nhóm thực vật nhất định. Cho đến nay đã phát hiện được 3 con đường đồng hoá CO2 xảy ra ở lá đó là chu trình Calvin-
  3. Benson, chu trình Hatch- Slack và chu trình CAM. Ngoài ra còn có quá trình đồng hoá CO2 xảy ra ở rễ. 1. Phương pháp nghiên cứu của Calvin. Vào những năm 1948-1954 hai nhà khoa học là Calvin và Benson đã dùng đồng vị phóng xạ C14 gắn vào CO2 để tiến hành nghiên cứu con đường biến đổi CO2 trong pha tối quang hợp. Bằng cách cho Chlorela quang hợp với 14CO2, sau những thời gian quang hợp xác định (sau 1’’, 2’’, 3’’ ...) tiến hành cố định mẫu để không cho chlorela tiếp tục
  4. quang hợp. Chiết rút các sản phẩm của quá trình đồng hoá 14CO2, dùng sắc ký phóng xạ để tách riêng các sản phẩm và định tính để xác định các sản 14 phẩm được tạo ra từ CO2 theo tuần tự thời gian sau khi cholorela tiến hành quang hợp với 14CO2. Qua phân tích các tác giả đã xác định được sản phẩm tạo ra đầu tiên trong quá trình đồng hoá CO2 là APG, chất nhận CO2 là Ribolozo 1,5 dP và quá trình đồng hoá CO2 xảy ra theo chu trình khép kín - đó là chu trình Calvin-Benson, hay còn gọi là chu trình C3 vì sản phẩm đầu
  5. của quá trình đồng hoá CO2 theo con đường này là hợp chất có 3C (APG). 2. Cơ chế chu trình. - Sơ đồ chung Kết quả chu trình C3: chu trình xảy ra qua 3 giai đoạn:
  6. Sản phẩm chu trình Calvin là C6H12O6, từ C6H12O6 sẽ tạo nên tinh bột, các hợp chất hữu cơ khác. Có thể nói mọi chất hữu cơ
  7. có trong cây đều được tạo ra từ quang hợp.
Đồng bộ tài khoản