intTypePromotion=4

Phần 4 - BÀI 5: MẠCH ÐẾM VÀ GIẢI MÃ

Chia sẻ: Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
621
lượt xem
298
download

Phần 4 - BÀI 5: MẠCH ÐẾM VÀ GIẢI MÃ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hướng dẫn cách sử dụng ISIS - Proteus, phần 4: Mô phỏng số, bài số 5: mạch đếm và giải mã. Bài tập này hướng dẫn bạn cách vẽ và cách mô phỏng mạch đếm và giải mã. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần 4 - BÀI 5: MẠCH ÐẾM VÀ GIẢI MÃ

  1. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. BÀI 5: MẠCH ÐẾM VÀ GIẢI MÃ Bài tập này hýớng dẫn các bạn vẽ và mô phỏng mạch ð và giải mã có sõ ð ếm ồ nguyên lý sau : Khởi ð ộng chýõng trình ISIS bằng cách chọn Start > Programs > Proteus 6 Professional > ISIS 6 Professional. SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 91 -
  2. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Khi màn hình ISIS xuất hiện , chọn File > New Design ð vào trang làm việc ể mới. Mạch mô phỏng - mạch ð và giải mã - gồm có 1 xung clock , 1 JKFF, 2 IC ếm 7490 , IC 7447 , 1 IC 7408 , 2 cổng logicstate , 2chân mass , 5 chân nguồn. Mạch này týõng ð quen thuộc ð với các bạn ngành Ðiện Tử nên có thể thay ð các ối ối ổi thông số mạch sao cho phù hợp ð mạch chạy ð . ể ýợc Ðể hiển thị lýới làm việc chọn View>Grid Ðể tiến hành lấy linh kiện ta chọn biểu týợng Component > P (Pick Devices) (ð lấy linh kiện nhấp ð vào linh kiện ð ) . ể ôi ó Các linh kiện ð lấy trong thý viện nhý sau : ýợc SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 92 -
  3. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Ðể lấy xung clock chọn Pick Devices > Active> Clock . Chọn JK FlipFlop vào trong Pick Devices > Active>JKFF. . Chọn IC 7490 vào thý viện Pick Devices > 74LS > 74LS90 SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 93 -
  4. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Chọn IC 7447 vào thý viện Pick Devices > 74LS > 74LS47 . Chọn IC 7408 vào thý viện Pick Devices > 74LS > 74LS08 . Chọn Led 7 ð vào thý oạn viện Pick Device > Display > 7Sec -com-anode . Ðây là loại led 7 ð anode oạn chung , trong thý viện còn có loại led 7 ðoạn cathode chung. SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 94 -
  5. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Ðể lấy cổng logicgate vào thý viện Pick Devices > Active > Logicgate . Ðể lấy chân mass biểu týợng Inter-sheet Terminal>Ground . Ðể lấy chân nguồn biểu týợng Inter- sheet Terminal > Power . Sau khi chọn linh kiện xong , trở lại màn hình làm việc ð lấy ể linh kiện ra vẽ . Lấy linh kiện bằng cách chọn từng thứ ð lấy ã ra có trong DEVICES . Di chuyển linh kiện trên màn hình làm việc bằng cách nhấp chuột phải vào linh kiện (linh kiện chuyển sang màu ð ) nhấp trái vào linh kiện kéo ð nõi cần ð . ỏ ến ể Ðể ð xoay , ð chiều , lấy ð xứng linh kiện dựa trên các biểu týợng Set ể ảo ối rotation ,Horizontal reflection , vertical reflection : SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 95 -
  6. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Các linh kiện lấy ra ð xắp xếp trên màn hình làm việc nhý hình vẽ . ýợc Ðể vẽ mạch ta nhấp chuột trái vào chân linh kiện sau ð nhấp vào chân linh ó kiện kế tiếp muốn nối . Tiến hành nhý thế cho ð khi nối xong mạch . ến Ngoài cách vẽ ð ýờng nối dây thông thýờng , trong mạch còn sử dụng nối dây bằng các ð ýờng Bus . Ðể vẽ ð ừõng Bus ta nhấp vào biểu týợng sau ð nhấp chuột trái lên vùng làm việc nõi cần vẽ bus , kéo dài dây ó tuỳ ý rồi nhấp tiếp chuột trái tại ð cuối của dây , nhấp tiếp chuột iểm phải . ð là ð ây ýờng bus Ðýờng bus nối dây thuận lợi và nhanh ở chổ nó có tính kế thừa sau khi nối ð ýờng ð tiên ,các ð ầu ýờng kế tiếp chỉ cần nhấp ð vào ð cần nối là chýõng ôi iểm trình mô phỏng sẽ tự ð nối dây . ộng Khi nối dây xong phải ð tên cho các ð ặt ýờng dây , tên ð ra dây của ð cần ầu iểm nối này phải cùng tên ngõ vào tín hiệu của ð vào ð nối kia trên cùng một ầu iểm ðýờng tín hiệu nhý là ta nối trực tiếp. Chú ý khi có nhiều ðýờng bus thì ð tên cho ặt dây các ðýờng bus khác nhau phải khác nhau SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 96 -
  7. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Mạch sau khi nối : Ðể xoá các linh kiện lấy dý , xoá dây nhấp ð chuột vào linh kiện ,dây ð . ôi ó Sau khi nối mạch xong tiến hành chạy mô phỏng mạch trên bằng cách nhấp vào biểu týợng có ở góc dýới của màn hình . Mạch khi chạy ,tại các ngõ ra ,ngõ vào của linh kiện sẽ xuất hiện các biểu týợng biểu thị các mức ð áp ( mức 1 màu ð , mức 2 màu xanh) ð ta có thể dễ dàng iện ỏ ể quan sát ð áp ngõ ra . iện SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 97 -
  8. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá. Ðể thay ð tốc ð hiển thị của các led ta thay ð xung kích của clock bằng ổi ộ ổi cách nhấp phải sau ð nhấp trái vào linh kiện. Trong mục Clock Frequency ta có ó thể thay tần số xung clock tùy ý. Ðể xem các xung ngõ ra chọn ð thị mô ồ phỏng số ở Simulation graph .Các býớc vẽ và cách làm việc với ð thị mô phỏng số ð ồ ã ð trình bày ở ví dụ “MẠCH ÐẾM BẤT ýợc ÐỒNG BỘ” Ðồ thị mô phỏng xung ngõ ra SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 98 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2