Phân tích ngành xuất khẩu lao động

Chia sẻ: Nguyễn Vũ Minh Tâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
367
lượt xem
176
download

Phân tích ngành xuất khẩu lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NỘI DUNG: • Phần I: Những nét chính về kinh tế ngành • Phần II: Phân tích cạnh tranh • Phần III: Phân tích ma trân Swot công ty Suleco từ giai đoạn 2010-2015

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích ngành xuất khẩu lao động

  1. NHÓM 5 TM 4
  2. NỘI DUNG • Phần I: Những nét chính về kinh tế ngành • Phần II: Phân tích cạnh tranh • Phần III: Phân tích ma trân Swot công ty Suleco từ giai đoạn 2010-2015
  3. PHẦN I: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ NGÀNH 1. Qui mô thị trường và tốc độ tăng trưởng  2001-2008: số lượng người đi XKLĐ tăng nhảy vọt khủng hoảng kinh tế làm cho ngành chững lại 2. Phạm vi cạnh tranh  Thị trường cấp thấp và thị trường thu nhập cao 3. Số lượng đối thủ cạnh tranh  164 doanh nghiệp trong nước và những quốc gia XKLD mạnh: Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ…
  4. PHẦN I: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ NGÀNH 4. Rào cản gia nhập và rút ra khỏi thị trường  Số lượng doanh nghiệp lớn, cạnh tranh không lành mạnh, luật pháp chưa hoàn thiện… 5. Đặc điểm về người lao động và khách hàng 6. Năng lực kinh doanh  Chưa hiệu quả, chưa tạo được thương hiệu 7. Khả năng sinh lợi  Nhu cầu nhập khẩu lao động hồi phục trở lại và nhận được nhiều sự quan tâm của Nhà nước
  5. PHẦN II: PHÂN TÍCH CẠNH TRANH 1. Đánh giá vị thế cạnh tranh của các đối thủ  Thị phần phân tán không tập trung. Tại Việt Nam các công ty được đánh giá cao: công ty AIC, AIRSECO, SOVILACO. Các nước XKLĐ mạnh: Ấn Độ, Philippine, Trung Quốc, Thái Lan 2. Dự đoán những biện pháp cạnh tranh của các đối thủ  Thâm nhập sang các thị trường mới, thị trường thu nhập cao 3. Xác định những nhân tố thành công chính  Nắm bắt nhu cầu của đối tác, chất lượng nguồn lao động cung ứng, sự quan tâm của chính phủ
  6. PHẦN III: PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CÔNG TY SULECO 1. Những cơ hội (O) • Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tốt • Sự hồi phục trở lại của nền kinh tế • Nhu cầu xuất khẩu lao động trong nước rất lớn • Sự quan tâm của chính phủ về ngành • Nhu cầu lao động ở các nước đối tác rộng mở 2. Những thách thức (T) • Sự cạnh tranh gay gắt trong ngành • Sự quản lý không chặt chẽ từ phía nhà nước • Áp lực từ các rào cản gia nhập vẫn còn rất lớn • Việc đào tạo, cung cấp cũng như chất lượng lao • động còn nhiều khó khăn • Sự thiếu ổn định từ môi trường lao động
  7. PHẦN III: PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CÔNG TY SULECO 3. Những điểm mạnh (S) • Công ty uy tín ở Việt Nam • Chủ động trong công tác đào tạo người lao động • Công tác tuyển chọn người lao động hiệu quả • Quan hệ tốt với đối tác • Sự tích cực trong việc phát triển thị trường mới 4. Những điểm yếu (W) • Tầm nhìn của doanh nghiệp còn hạn chế • Công tác quản lý chưa hiệu quả • Chất lượng lao động sau đào tạo chưa cao
  8. Môi trường O T bên ngoài Môi trường O1: Vị thế của Việt Nam trên T1: Sự cạnh tranh gay gắt trường quốc tế tốt trong ngành bên trong O2: Sự hồi phục trở lại của T2: Sự quản lý không chặt nền kinh tế chẽ từ phía nhà nước O3: Nhu cầu xuất khẩu lao T3: Áp lực từ các rào cản gia động trong nước rất lớn nhập vẫn còn rất lớn O4: Sự quan tâm của chính T4: Việc đào tạo, cung cấp phủ về ngành XKLĐ cũng như chất lượng lao O5: Nhu cầu lao động ở các động còn nhiều khó khăn nước đối tác rộng mở T5: Sự thiếu ổn định từ môi O6: Ưu điểm về lực lượng lao trường lao động động S S1: Công ty uy tín ở Việt O1,O5+S1,S2,S3,S5→ Mở S2,S4,S5+T1,T2,T5→ Nâng Nam rộng thị trường mới. cao khả năng cạnh tranh S2: Công tác tuyển chọn O1,O2+S1,S2→ Đầu tư công trong việc tìm kiếm đối nguồn lao động hiệu tác tạo nguồn cho xuất tác. quả khẩu lao động. S2,S4+T3,T4→ Đầu tư cho S3: Quan hệ tốt với đối tác nghiên cứu thị trường. S4: Chủ động trong công tác đào tạo S5: Sự tích cực trong việc phát triển thị trường mới
  9. Môi trường O T bên ngoài Môi trường O1: Vị thế của Việt Nam trên T1: Sự cạnh tranh gay gắt trường quốc tế tốt trong ngành bên trong O2: Sự hồi phục trở lại của T2: Sự quản lý không chặt nền kinh tế chẽ từ phía nhà nước O3: Nhu cầu xuất khẩu lao T3: Áp lực từ các rào cản gia động trong nước rất lớn nhập vẫn còn rất lớn O4: Sự quan tâm của chính T4: Việc đào tạo, cung cấp phủ về ngành XKLĐ cũng như chất lượng lao O5: Nhu cầu lao động ở các động còn nhiều khó khăn nước đối tác rộng mở T5: Sự thiếu ổn định từ môi O6: Ưu điểm về lực lượng lao trường lao động động W W1: Tầm nhìn của doanh W1+ O3,O4→ Liên kết chặt W1+T1,T2,T3→ Liên kết với nghiệp còn hạn chế chẽ với địa phương trong các doanh nghiệp trong W2: Công tác quản lý chưa chính sách tuyển dụng. ngành nhằm giảm áp lực hiệu quả W2+ O3,O5→ Nâng cao cạnh tranh và rào cản thị W3: Chất lượng lao động năng lực quản lý tại thị trường. sau đào tạo chưa cao trường đối tác. W3+ O4,O5,O6→ Đổi mới chương trình đào tạo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản