intTypePromotion=4

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

Chia sẻ: Pham Phuong Mai | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:0

0
184
lượt xem
53
download

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích công việc: là quá trình thu thập, phân tích và sắp xếp một cách hệ thống thông tin về đặc điểm một công việc cụ thể. Bản mô tả công việc (Job Description): Đó là kết quả căn bản của tiến trình phân tích công việc, nó mô tả một cách tóm tắt công việc. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc (Job Specification) Là văn bản liệt kê những yêu cầu về năng lực cá nhân như trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, khả năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng khác và các đặc điểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC NHÓM 2
 2. NỘI DUNG
 3. I. Một số khái niệm Phân tích công việc: là quá trình thu thập, phân • tích và sắp xếp một cách hệ thống thông tin về đặc điểm một công việc cụ thể. Bản mô tả công việc (Job Description): Đó • là kết quả căn bản của tiến trình phân tích công việc, nó mô tả một cách tóm tắt công việc. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc (Job • Specification) Là văn bản liệt kê những yêu cầu về năng lực cá nhân như trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, khả năng giải
 4. II. Trình tự phân tích công việc Tiến trình phân tích công việc gộp thành 4 • giai đoạn chính ở hình sau:
 5. 1. Giai đoạn 1: Xác định phạm vi phân tích công việc Xác định mục đích của công việc v Thiết lập thủ tục để lựa chọn nhân sự, đào tạo nhân viên, phát triển các công cụ để đánh giá thành tích, và thiết lập hệ thống trả lương. Xác định công việc cần phân tích v Xác định loại công việc nào trong tổ chức nên được phân tích: những công việc có tầm quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Xác định người phân tích công việc v
 6. 2. Giai đoạn 2: Chuẩn bị phân tích công việc Xác định loại dữ liệu cần thiết q Xác định nguồn dữ liệu q Nguồn phi con người Nguồn con người Lựa chọn phương pháp cụ thể của phân q tích công việc quan sát • phỏng vấn • bản câu hỏi •
 7. 3. Giai đoạn 3: Thu thập và phân tích dữ liệu. Thu thập dữ liệu công việc • Phân tích thông tin • Báo cáo kết quả cho tổ chức • Định kỳ kiểm tra thông tin phân tích công • việc  Bản mô tả công việc : Bản mô tả công việc là bản liệt kê chính xác và súc tích những điều mà nhân viên phải thực hiện.  Bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện
 8. Bản mô tả công việc Tên công việc. • Bản tóm tắt. • Thiết bị. • Môi trường. • Các hoạt động. • Quyền hành của người thực hiện công • việc: Nên xác định rõ giới hạn hay phạm vi quyền hành về mặt tài chính và nhân sự, thời gian và giám sát sát chỉ đạo nhân viên dưới quyền.
 9. 4. Giai đoạn 4: Đánh giá Đánh giá kết quả dựa trên tiêu • chuẩn về lợi ích, chi phí và tính hợp pháp 10 tiêu chuẩn để đánh giá v Mục đích phục vụ 1. Tính linh hoạt 2. Sự tiêu chuẩn hoá 3.
 10. III.Thiết kế công việc Khái niệm • Là quá trình kết hợp các phần việc rời rạc lại với nhau để hợp thành 1 công việc trọn vẹn nhằm giao phó cho một cá nhân hay một nhóm nhân viên thực hiện.
 11. Tính thông lệ của công việc Dòng công việc Các biến số Chất lượng ảnh hưởng cuộc sống lao thiết kế công động việc Khả năng của người lao động Tính chất của môi trường
 12. 1. Tính thông lệ của công việc Thể hiện ở mức độ xuất hiện các công § việc. + Một công việc được xem là có tính thông lệ cao khi công việc đó có xu hướng xuất hiện thường xuyên, ổn định trong một khoảng thời gian dài + Ngược lại một công việc được gọi là tính thông lệ thấp khi mà nó xuất hiện không có quy luật, bất thường, mức độ xuất hiện không thường xuyên, không ổn định.
 13. 2. Dòng công việc: Dòng công việc trong tổ chức thường chịu § ảnh hưởng bởi tính chất, bản chất của sản phẩm hay dịch vụ. Sản phẩm hay dịch vụ thường gợi ý trình tự hoặc sự cân đối giữa các công việc nếu tiến trình tạo ra sản phẩm hay dịch vụ muốn hoàn thành hiệu quả. Ví dụ: khung của xe hơi phải được chế § tạo trước bộ phận cản xốc và cửa. Sau khi trình tự công việc được phân định, sự cân đối giữa các công việc mới được thiết
 14. 3. Chất lượng cuộc sống lao động Là mức độ thỏa mãn các nhu cầu § khác nhau của họ trong cuộc sống hàng ngày.
 15. 4. Khả năng của người lao động Ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế công việc. § Khi Henry Ford sử dụng dây chuyền sản Ø xuất, ông nhận thấy rằng các công nhân thiếu vắng kinh nghiệm hoạt động trên các dây chuyền tự động hóa. Vì thế công việc phải được thiết kế một cách đơn giản và đòi hỏi ít công tác đào tạo.
 16. 5. Tính chất của môi trường Việc thiết kế công việc cũng phải phù § hợp với trạng thái vận động biến đổi của môi trường, khi môi trường ổn định thì các kiểu thiết kế công việc thiên về kết cấu chặt chẽ ngược lại khi môi trường nhiễu loạn thì thiết kế có xu hướng thiên về kiểu linh hoạt
 17. Các phương pháp thiết kế công việc cá nhân a. Chuyên môn hoá công Bản chất của kiểu thiết kế này là chia nhỏ công việc, giao cho mỗi cá nhân ít việc nhưng khối lượng cho mỗi phần việc tăng lên
 18. CMH công việc nhằm làm giảm phạm vi • công việc, phân chia thời gian để hoàn thành công việc; giúp tiết kiệm thời gian, cần ít đầu tư và cho phép người công nhân học việc nhanh chóng. Chi phí đào tạo ở mức thấp nhất vì người công nhân chỉ cần thạo một hoặc một số công việc bộ phận => Cách tiếp cận này nhấn mạnh đến tính hiệu quả trong sự nỗ lực, thời gian, chi phí lao động, đào tạo và thời gian học việc. Ngày nay, kỹ thuật này còn rất hữu hiệu và được sử dụng
 19. b. Luân chuyển công việc Là kiểu thiết kế công việc chuyên môn hóa trượt ngang. Về nguyên tắc, mỗi công việc vẫn được thiết kế theo hướng chuyên môn hóa, song sự chuyên môn hóa chỉ áp dụng cho công việc còn người lao động nhưng thay đổi bằng cách chuyển chỗ làm việc theo một quy trình nhất định.
 20. c. Mở rộng công việc Là kiểu thiết kế công việc dựa trên việc mở rộng phạm vi thực hiện công việc của nhân viên bằng cách tăng thêm việc và giảm khối lượng công việc trong mỗi phần việc. Mở rộng công việc bằng cách nhóm những phần việc tương tự chính hoặc những phần việc mà sử dụng công cụ như nhau lại với nhau.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản