intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

130
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 về việc sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 08/2008/PL-UBTVQH12 Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2008 PHÁP L NH S A I I U 10 C A PHÁP L NH DÂN S Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Ngh quy t s 27/2008/QH12 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 và b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007 – 2011); y ban thư ng v Qu c h i ban hành Pháp l nh s a i i u 10 c a Pháp l nh dân s 06/2003/PL-UBTVQH11, i u 1. S a i i u 10 c a Pháp l nh dân s năm 2003 như sau: “ i u 10. Quy n và nghĩa v c a m i c p v ch ng, cá nhân trong vi c th c hi n cu c v n ng dân s và k ho ch hóa gia ình, chăm sóc s c kh e sinh s n: 1. Quy t nh th i gian và kho ng cách sinh con; 2. Sinh m t ho c hai con, tr trư ng h p c bi t do Chính ph quy nh; 3. B o v s c kh e, th c hi n các bi n pháp phòng ng a b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n, b nh lây truy n qua ư ng tình d c, HIV/AIDS và th c hi n các nghĩa v khác liên quan n s c kh e sinh s n”. i u 2. Hi u l c thi hành. Pháp l nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 02 năm 2009. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2