PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chia sẻ: Hong Cuong Vũ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
1.994
lượt xem
219
download

PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PL XHCN ra đ i là hòan tòan c n thi t đ b o v thành qu ờ ầ ế ể ả ệ ả của cuộc CMxhcn; tiêp tục công cuộc XD 1 XH ms vì lợi ích của ND và sự tiến bộ of nhân loại. PL XHCN ra đời cùng sự ra đời của NN trên cơ sở xóa bỏ hệ thống Pl cũ và XD hệ thống Pl mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  1. PHÁP LUẬT XàHỘI CHỦ NGHĨA I.SỰ RA ĐỜI CỦA PL XHCN PL XHCN ra đời là hòan tòan cần thiết để bảo vệ thành quả của cuộc CMxhcn; tiêp tục công cuộc XD 1 XH ms vì lợi ích của ND và sự tiến bộ of nhân loại. PL XHCN ra đời cùng sự ra đời của NN trên cơ sở xóa bỏ hệ thống Pl cũ và XD hệ thống Pl mới _ Quan điểm kế thừa: những giá trị phổ biến như nhân đạo, nhân văn, công bằng; những thành quả của CMTS; những chuẩn mực, quy phạm điều chỉnh quan hệ dân sự và ghi nhận quyền con người _ ở VN, PL cũ được công nhân khi và chỉ khi nó ko mâu thuẫn vs nền độc lập và nền cộng hòa. _ sau CM, việc tổ chức BM nhanh chóng và XD PL mất nhiều thời gian nên chia làm nhiều gđoạn: + thời kì đầu: XD hiến pháp, các luật về tổ chức BMNN, quy định về sự trừng trị sự phản kháng của lực lượng thống trị cũ đã bị lật đổ và các thế lực thù địch phản độg ( cơ sở cho việc tổ chức BMNN ms, củng cố, xây dựng, bảo vệ chính quyền= yêu cầu bức thiết khi CM thành công) + thời kì 2: XD quy định PL điều chỉnh quan hệ XH trên các lĩnh vực đời sống + thời kì 3: hòan thiện và nâng cao quy định đã ban hành và bổ sung qđịnh ms = đảm bảo hệ thống PL toàn diện, đồng bộ, phù hợp vs kỹ thuật pháp lý cao. II.BẢN CHẤT PL XHCN 1. tính xã hội: _ phạm vi các lĩnh vực XH đựoc Pl điều chỉnh, bảm đảm,bảo vệ ngày càng mở _ sự điểu chỉnh của Pl theo hướng đảm bảo, bảo vệ lợi ích tất cả thành viên trong cộng đồng _ sự đảm bảo về mặt lợi ích ấy của PL có ý nghĩa đảm bảo lợi ích của con người nói chung, chăm lo cho con người, vì những giá trị con người III.ĐẶC ĐIỂM: _ ghi nhận và bảo vệ các quan hệ xh dựa trên chế độ công hữu về tlsx _ về mặt CT, PL XHCN là Pl dân chủ, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích cho đại đa số các thành viên trong xã hội, bảo đảm, bảo vệ quyền tự do dân chủ cho ND (PL là sự thể chế hóa đường lối của Đ) _ thể hiện tính ND sâu sắc: phục vụ, chăm lo cho con người, vì giá trị con người _ mang tính thống nhất nội tại cao hơn so vs các kỉêu PL trước đó : được XD trên cơ sở KT thống nhất, 1 hệ tư tưởng thống nhất, mục đích điểu chỉnh quan hệ XH thống nhất 1
  2. _ được XD trên nền tảng đạo đức XHCN IV.VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ XH CỦA PL XHCN 1. là cơ sở pháp lý để NN xác lập và bảo vệ an ninh CT, trật tự an tòan XH: đặt ra cho xh 1 hệ thống quy phạm hết sức chặt chẽ làm cơ sở cho NN trừng trị những phần tử chống đối, phản CM 2. là cơ sở pháp lý cho việc kiện tòan và củng cố tổ chức và hoạt động của BMNN: định ra các nguyên tắc chỉ đạo thống nhất về tổ chức và họat động; xác lập mối quan hệ giữa các cq = kiểm soát được nguy cơ lạm quyền, loại trừ sự mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu trách nhiệm 3. xác lập và bảo đảm công bằng xh, xd 1 nền dân chủ bền vững: xác định địa vị pháp lý cho công dân; thừa nhận và đảm bảo các quyền CT cơ bản ; tạo ra khuôn mẫu ứg xử chung cho xh; tạo sự bình đẳng cho mọi người; xóa bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi 4. giúp NN tổ chức và quản lý tốt moị mặt của đs kt-xh: xdựng csách kt để tác động lên quá trình sx kinh doanh 5.vai trò giáo dục to lớn,bảo vệ giá trị vhtinh thần,phát huy yếu tố truyền thống tích cực 6.tạo dựng các quan hệ xh ms: qđịnh trình tự, thủ tục ký kết điều ước qtế, tạo mtrường ổn định cho qhệ bang giao V.HÌNH THỨC PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM: 1.Tập quán pháp( bộ luật ds, hôn nhân và gđ, kinh doanh, thương mại) 2. VBQPPL: theo luật ban hành VBQPPL năm 1996( sửa đổi năm 2002) có hai loại * VB Luật do QH ban hành : hiến pháp; luật, bộ luật; nghị quyết * VB dưới luật: các chủ thể khác _ UB thường vụ QH: pháp luật, nghị quyết _ chủ tịch nước: lệnh, quyết định _ chính phủ: nghị định, nghị quyết _ thủ tướng chính phủ: quyết định, chính phủ _ bộ trưởng, thtướng cq=bộ; công an, tòa án ND tối cao; viện trưởng VKS tối cao: qđịnh, chỉ thị,thông tư _ hội đồng thẩm phán: nghị quyết _ hội đồng ND các cấp: nghị quyết _ UBND các cấp: quyết định, chỉ thị * bên cạnh đó có _ VB liên tịch 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản