Phát Huy Nguồn Lực Con Người Ở Việt

Chia sẻ: Vũ Thế Huỳnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
1.985
lượt xem
525
download

Phát Huy Nguồn Lực Con Người Ở Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Xu hướng thế giới hiện nay là phát triển kinh tế tri thức. Trong lĩnh vực kinh tế, cần xem xét con người với tư cách là lực lượng sản xuất và vai trò trong quan hệ sản xuất.- Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa rất cần đến yếu tố con người. - QHSX tiến bộ, đòi hỏi LLSX phù hợp.- Việt Nam gia nhập WTO có nhiều thời cơ và thách thức. Tác động lớn đến phát triển nguồn nhân lực....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát Huy Nguồn Lực Con Người Ở Việt

  1. Phát Huy Nguồn Lực Con  Ph Người Ở Việt Nam   I.  Tầm Quan Trọng                                  ­ Xu hướng thế giới hiện nay là phát triển kinh tế tri  thức .        ­ Trong lĩnh vực kinh tế ,cần xem xét con người với  tư cách là lực lượng sản xuất & vai trò trong quan  hệ sản xuất .        ­ Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa rất cần  đến yếu tố con người .        ­ QHSX tiến bộ ,đòi hỏi LLSX phù hợp .        ­Việt Nam gia nhập WTO có nhiều thời cơ và thách  thức .Tác động lớn đến phát triển nguồn  nhân lực  
  2. II. Thực trạng    1, Thành tựu ­ Sau CM T8 quyền con người được đảm bảo . ­ lực lượng lao động dồi dào .  ­ Đội ngũ cán bộ ,lao động nước ta co những bước phá triển mới . ­ Nhà nước đã quan tâm đến giáo dục ,đời sống ,sức  khỏe & trình độ dân trí của nguồn nhân lực . ­ Tỷ lệ lao động qua đào tạo có xu hướng tăng . ­ Tỷ lệ xuất khẩu lao động ,du học tăng lên . ­ Chỉ số HDI 
  3. 2. Hạn chế . 2. • ­ Đề cao mặt xã hội ,nặng động viên ,nhẹ tự  nhiên Không quan tâm đúng mức đến nhu cầu  vật chất ,chưa thực sự chú ý đến lợi ích cá nhân  người lao động .  ­ Đề cao quá mức tính giai cấp ,coi nhẹ tính  nhân loại không chú ý kế thừa giá trị truyền  thống dân tộc .  ­ Cơ cấu nghành nghề chưa hợp lý .  ­ Sự khan hiếm giữa các nguồn nhân lực ,còn  nhiều hạn chế .  ­Năng lực lao động của con người Việt Nam còn  nhiều hạn chế .  ­ Tỷ lệ lao động qua đào tạo ,nhất là lao động  nghề còn thấp .
  4. 2. Hạn chế  (tiếp)  2. ­ Tỷ lệ thất nghiệp cao => chưa tận dụng hết  nguồn nhân lực . ­ Chuyển dịch lao động chậm . ­ Có hiện tượng chảy máu chất xám . ­ Tệ nạn xã hội :quan liêu ,tham nhũng ,bệnh cơ  hội ,cửa quyền làm suy thoía nhân cách con  người . ­ Đạo đức của một bộ phận bị suy đồi . ­ Vẫn còn ảnh hưởng phong tục tập quán của  người sản xuất nhỏ . ­ Tác phong làm việc thiếu kỉ luật . ­ Đào tạo thiên về lý thuyết .
  5. • Quy mô sản xuất nhỏ 
  6. III. Phương pháp ­ giải pháp III • Đẩy mạnh công nghiệp hóa ,hiện đại hóa phát  triển nền kinh tế đất nước . • Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh hệ thống  chính sách xã hội ,phù hợp với cơ chế quản lý . • Thực hiện Cách Mạng XHCN trên lĩnh vực tư  tưởng ,văn hóa . • Tăng quy mô đào tạo ,nâng cao chất lượng và  thay đổi cơ cấu dạy nghề theo yêu cầu của thị  trường lao động . • Tạo nhiều việc làm đi đôi với nâng cao chất  lượng việc làm ,tăng thu nhập cho người lao  động .
  7. III. Phương pháp ­ giải pháp (tiếp) III • Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tạo  động lực mới thông qua cải cách căn bản  chính sách tiền lương . • Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống  an sinh xã hội . • Tận dụng thời cơ ,giải quyết ,hạn chế  thách thức khi gia nhập WTO .
  8. Các thành viên trong nhóm: • • ­Trương Phương Anh ­Phạm ….. Khánh • • ­Lê Thu Hương  ­…… Vân Anh  • • ­Nguyễn Thành Luôn ­…..        ,. Tú  • • ­Triệu Quốc Đạt ­Đoàn Thị Hoa  • • ­Phó Thị Phương Thảo  ­Vũ Thế huỳnh  • ­Ngô Minh Quý  • ­Trần Phương Thảo  • ­Trần Thị Bích Điệp  
  9. ­Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết  trình của nhóm  2 ­ Và bây giờ mời các bạn tham gia ý kiến để  cho bài thảo luận này dc hoàn chỉnh hơn . ­ Chúc các bạn có buổi học nhiều kết quả 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản