Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
10
download

Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  1. Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Thông tin Lĩnh vực thống kê:tiến thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Xúc tiến Thương mại Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xúc tiến thương mại Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Khoảng 60 ngày làm việc TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Hàng năm, trước ngày 01 tháng 7 năm 2009, các đơn vị chủ trì chương trình nộp hồ sơ đề xuất chương trình trực tiếp hoặc gửi
  2. Tên bước Mô tả bước qua đường bưu điện đến Cục Xúc tiến thương mại (Ban Thư ký Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia) – 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội Cục Xúc tiến thương mại kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trong vòng 07 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đề xuất Chương trình đến 2. Bước 2 đơn vị chủ trì. (Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, đơn vị chủ trì phải hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Cục Xúc tiến thương mại trong vòng 7 ngày làm việc) Cục Xúc tiến thương mại tổng hợp các đề xuất và gửi Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia (do Bộ 3. Bước 3 Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thành lập, dưới đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) để thẩm định hồ sơ Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận bằng văn bản về việc tiếp nhận Chương trình, Hội đồng tiến hành thẩm 4. Bước 4 định. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình
  3. Tên bước Mô tả bước Bộ Công Thương công bố công khai nội dung của Chương trình 5. Bước 5 đã được phê duyệt Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Danh mục đề xuất: 1. - Công văn gửi Hội đồng thẩm định - Danh mục đề xuất 2. Hồ sơ đơn vị chủ trì: - Thông tin về đơn vị chủ trì. - Báo cáo tổng hợp thực hiện chương trình của năm trước và 6 tháng đầu 2. năm hiện tại. - Số liệu xuất khẩu cơ bản của ngành - Danh sách 30 doanh nghiệp xuất khẩu đầu ngành - Danh sách 30 doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu lớn của ngành 3. Đề án chi tiết: 3. - Đề án theo mẫu - Dự toán kinh phí
  4. Thành phần hồ sơ - Thông tin về chủ nhiệm đề án - Thông tin giới thiệu hội chợ triển lãm (đối với đề án tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm) - Công văn xin ý kiến của Hiệp hội, ngành hàng (đối các Đơn vị chủ trì đa ngành, khi đề xuất các hoạt động XTTM chuyên ngành, cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Hiệp hội ngành hàng liên quan) Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) bằng văn bản chính và 01 bản softcopy in vào đĩa CD. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Công văn số 1. Mẫu đề xuất chương trình XTTM QG 537/XTTM-CSPTXK n... Công văn số 2. Mẫu XQ 1.0 - Công văn gửi Hội đồng thẩm định 537/XTTM-CSPTXK n... 3. Công văn số Mẫu XQ 1.1 - Tổng hợp đề xuất chương trình xúc 537/XTTM-CSPTXK
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định tiến thương mại quốc gia 2010 n... Công văn số 4. Mẫu XQ 2.0 - Hồ sơ đơn vị chủ trì 537/XTTM-CSPTXK n... Công văn số 5. Mẫu XQ 2.1- Số liệu xuất khẩu cơ bản của ngành 537/XTTM-CSPTXK n... Mẫu XQ 2.2 - Boá cáo tổng hợp kết quả thực hiện Công văn số 6. chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 537/XTTM-CSPTXK 2008 và 06 tháng đầu năm 2009 n... Công văn số Mẫu XQ2.3- Danh sách 30 doanh nghiệp xuất 7. 537/XTTM-CSPTXK khẩu đầu ngành n... Công văn số Mẫu XQ 2.4- Danh sách 30 doanh nghiệp nước 8. 537/XTTM-CSPTXK ngoài nhập khẩu lớn của ngành n...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Công văn số 9. Mẫu XQ 3.0 - Đề án 537/XTTM-CSPTXK n... Công văn số 10. Mẫu XQ 3.1- Dự toán kinh phí 537/XTTM-CSPTXK n... Công văn số Mẫu XQ 3.2 - Thông tin giới thiệu hội chợ triển 11. 537/XTTM-CSPTXK lãm n... Công văn số 12. Mẫu XQ3.3 - Thông tin về chủ nhiệm đề án 537/XTTM-CSPTXK n... Công văn số Mẫu XQ3.4 - Công văn lấy ý kiến của Hiệp hội 13. 537/XTTM-CSPTXK ngành hàng n... 14. Mẫu XQ 3.5- Phiếu đăng ký tham gia các đoàn Công văn số
  7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định giao thương, khảo sát thị trường của các doanh 537/XTTM-CSPTXK nghiệp dự kiến tham gia n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản