Phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
141
lượt xem
28
download

Phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin phê duyệt dự án phát triển nhà ở tại UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện (với dự án có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng nếu được UBND cấp tỉnh uỷ quyền) - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian; trường hợp không đủ giấy tờ thì hướng dẫn chủ đầu tư nộp đủ giấy tờ theo quy định; Sau thời hạn quy định, cơ quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại

  1. 39T. Phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại 11/08/2009 39.1. Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin phê duyệt dự án phát triển nhà ở tại UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện (với dự án có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng nếu được UBND cấp tỉnh uỷ quyền) - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian; trường hợp không đủ giấy tờ thì hướng dẫn chủ đầu tư nộp đủ giấy tờ theo quy định; Sau thời hạn quy định, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản quyết định phê duyệt dư án phát triển nhà ở. 39.2. Các thức thực hiện: - Trực tiếp hồ sơ tại trụ sở cơ quan hành chính 39.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Tờ trình phê duyệt dự án - Ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng về thiết kế cơ sở - Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở. - Văn bản cho phép đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia: văn bản chấp thuận về quy hoạch xây dựng đối với dự án không có trong quy hoạch xây dựng. - Giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh của tổ chức tư vấn b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 39.4. Thời hạn giải quyết: - Không quá 45 ngày bao gồm thẩm định và phê duyệt 39.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 39.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu được UBND cấp tỉnh uỷ quyền cho UBND cấp huyện đối với các dự án nhà ở thương mại có vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng)
  2. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện 39.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Quyết định phê duyệt dự án. 39.8. Lệ phí: Không có 39.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 39.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 39.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; - Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựngQuy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản