intTypePromotion=1
ADSENSE

Thẩm định các dự án phát triển nhà ở

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

172
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

rình tự thực hiện: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ dự án phát triển nhà ở tới Sở Xây dựng hoặc phòng chức năng cấp huyện (đối với dự án có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng nếu được UBND cấp tỉnh uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt) - Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian, nếu không đủ giấy tờ thì hướng dẫn tổ chức nộp đủ giấy tờ theo quy định ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định các dự án phát triển nhà ở

  1. 40T. Thẩm định các dự án phát triển nhà ở 11/08/2009 40.1. Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ dự án phát triển nhà ở tới Sở Xây dựng hoặc phòng chức năng cấp huyện (đối với dự án có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng nếu được UBND cấp tỉnh uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt) - Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian, nếu không đủ giấy tờ thì hướng dẫn tổ chức nộp đủ giấy tờ theo quy định 40.2. Các thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 40.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ : - Tờ trình thẩm định dự án - Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở. - Văn bản chấp thuận về quy hoạch xây dựng đối với dự án không có trong quy hoạch xây dựng. - Giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh của tổ chức tư vấn b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ 40.4. Thời hạn giải quyết: - Không quá 30 ngày làm việc. 40.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 40.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng hoặc phòng chức năng cấp huyện 40.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Văn bản thẩm định 40.8. Lệ phí :
  2. - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí tính theo tỷ lệ % 40.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định dự án (đính kèm theo thủ tục) 40.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 40.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; - Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựngQuy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2