intTypePromotion=1

Phiếu cam kết khi nghỉ việc

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
236
lượt xem
72
download

Phiếu cam kết khi nghỉ việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Phiếu cam kết khi nghỉ việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu cam kết khi nghỉ việc

  1. Mã tài liệu: NS – 09 – BM05 QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC Kính gửi : ……………………………………………………. V/v: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… - Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp thuận. - Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký. Tôi tên : ..................................................................................... Ngày sinh: Số CMND:…………………………được cấp bởi công an tỉnh:…………………… Là nhân viên thuộc phòng ban :................................................ Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cam kết nêu trên. KÝ TÊN Nơi gửi: - Như trên - L ưu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2