Phiếu đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
375
lượt xem
58
download

Phiếu đề nghị khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Phiếu đề nghị khen thưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề nghị khen thưởng

  1. Mã tài liệu: NS – 11 – BM01 QUI CHẾ KHEN THƯỞNG Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty Phòng NS Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho: 1. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV………………. 2. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV………………. 3. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận………………………………… MSNV………………. 4. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV………………. Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Hình thức khen thưởng đề xuất ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Ý kiến của Phòng nhân sự ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Ý kiến của Giám đốc ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Người đề nghị Quản lý Phòng NS Giám đốc điều hành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản