PHIẾU TRUY LĨNH SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
5
download

PHIẾU TRUY LĨNH SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHIẾU TRUY LĨNH SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG

  1. M u s 16 - CBH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH … ----------------------------------- BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN … PHIẾU TRUY LĨNH SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG Họ và tên:………………………………………………………………………. Số sổ:……………………… Nơi cư trú:................................................................................................................................. Hưởng chế độ BHXH: ……………………………số tiền:...................................................... Lý do: ........................................................................................................................................ Truy lĩnh từ tháng … năm … đến tháng … năm… Phần truy lĩnh: 1. Từ tháng… năm … đến tháng … năm …: Số tiền: ……………………. 2. … Tổng số tiền truy lĩnh: ……………… Bằng chữ:............................................................................................................................... Nơi lĩnh:................................................................................................................................. ...., ngày ... tháng ... năm... GIÁM ĐỐC BHXH … Phụ trách bộ phận (ký tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản