Phiếu xác định nhu cầu quản trị viên tập sự

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
14
download

Phiếu xác định nhu cầu quản trị viên tập sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Phiếu xác định nhu cầu quản trị viên tập sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu xác định nhu cầu quản trị viên tập sự

  1. Mã tài liệu: NS – 05 – BM01 QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU QTV TẬP SỰ Bộ phận có nhu cầu :………………………………………………………………………….............. Ngày ghi phiếu : ………………………………………………………………………….............. Stt Chức danh Tiêu chuẩn SL Lý do Ngày tháng năm 200 Trưởng Bộ phận Phòng HCNS Giám Đốc
Đồng bộ tài khoản