Phiếu yêu cấu bổ xung hồ sơ

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
180
lượt xem
16
download

Phiếu yêu cấu bổ xung hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :____/_______ PHIẾU YÊU CẦU BỔ TÚC HỒ SƠ 1 Kính gửi : Ông Bà)...................................................................... Công ty ..................................... quận (huyện)2......................................... nhận được đơn đề ngày........ tháng......năm........ đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Ông/Bà :.................sinh năm…… Chứng minh nhân dân số :......…do :............cấp ngày .......tháng…….năm……… Địa chỉ thường trú :.....................đường :...................................................... phường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu yêu cấu bổ xung hồ sơ

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ Số :____/_______ 1 PHIẾU YÊU CẦU BỔ TÚC HỒ SƠ Kính gửi : Ông Bà)...................................................................... Công ty ..................................... quận (huyện)2......................................... nhận được đơn đề ngày........ tháng......năm........ đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Ông/Bà :.................sinh năm…… Chứng minh nhân dân số :......…do :............cấp ngày .......tháng…….năm……… Địa chỉ thường trú :.....................đường :...................................................... phường (xã, thị trấn) :........................quận (huyện) :..................................... Để Công ty .........................................................2 có đủ cơ sở giải quyết, đề nghị Ông/Bà vui lòng bổ túc các giấy tờ sau : - - - Trân trọng. Lưu ý: Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành Giấy báo này mà Ông/Bà không bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn trên thì Công ty ........................ quận (huyện).................. buộc lòng phải chuyển hồ sơ lưu trữ theo quy định. GIÁM ĐỐC CÔNG TY ......................................................................... 2 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản