intTypePromotion=1

Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 05-3/BK-QTT-TNCN)

Chia sẻ: Lộc Hàm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
4
lượt xem
0
download

Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 05-3/BK-QTT-TNCN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 05-3/BK-QTT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 05-3/BK-QTT-TNCN)

  1. Phụ lục Mẫu số: 05­3/BK­QTT­TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số   BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH  92/2015/TT­BTC ngày  (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT­TNCN) 15/6/2015 của Bộ Tài chính) [01] Kỳ tính thuế: Năm………….. [02] Tên người nộp thuế:……………..………………………………………........... [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………….. CMND Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ  Quan  Họ và  MST  Họ và  Ngày  MST  Quốc  / Hộ  thuộc (Nếu người phụ thuộc không có  Thời gian  hệ  tên  của  tên  sinh  của  tịch  chiếu  MST, CMND và H ộ  chiếu) tính giảm trừ  với  STT người  người  người  người  người  người  của  Nơi đăng ký người  nộp  nộp  phụ  phụ  phụ  phụ  người  Quyể Tỉnh/  Quận/  nộp  Số thuế thuế thuộc thuộc thuộc thuộc phụ  n số Quốc  Thành  Huyệ Phường /  Từ  Đến  thuế gia Xã tháng tháng thuộc  phố n [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 1 2 3 … … (MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân) NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ …,ngày ......tháng ….....năm …....             Họ và tên: …………………………… NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc             Chứng chỉ hành nghề số:..................... ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2