intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học ở thành phố Thanh Hóa theo hướng xã hội hóa giáo dục

Chia sẻ: DanhVi DanhVi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

54
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng, các biện pháp và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học theo hướng xã hội hóa giáo dục ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời đề xuất các biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường tiểu học đối với công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo hướng xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao chất lượng quản lí công tác này trên địa bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học ở thành phố Thanh Hóa theo hướng xã hội hóa giáo dục

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 430 (Kì 2 - 5/2018), tr 17-20; 11<br /> <br /> QUẢN LÍ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH<br /> CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ THANH HÓA<br /> THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC<br /> Phạm Thị Như - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa<br /> Ngày nhận bài: 10/02/2018; ngày sửa chữa: 09/04/2018; ngày duyệt đăng: 10/04/2018.<br /> Abstract: This article presents the results of the survey on situation and factors affecting<br /> management of the life skills - based education for students in primary schools in Thanh Hoa city<br /> towards public private partnership in education. Also, the article proposes some measures of<br /> primary school principals' management for life skills - based education in cooperation with families<br /> and the whole society to improve quality of educational management in the city.<br /> Keywords: Life skill, primary student, management.<br /> và các lực lượng tham gia GDKNS cho HS trong nhà<br /> 1. Mở đầu<br /> Kĩ năng sống của học sinh (HS) được hình thành theo trường và ngoài xã hội nhằm đạt được mục tiêu<br /> các con đường khác nhau trong nhà trường và ngoài xã GDKNS cho HS và hình thành được kĩ năng sống cho<br /> hội. Hiện nay, nhà trường thể hiện trách nhiệm ngày càng HS đã xác định.<br /> Nội dung quản lí GDKNS theo hướng XHHGD bao<br /> cao và có những hoạt động tích cực hơn trong việc giáo<br /> dục kĩ năng sống (GDKNS) cho HS. Do vậy, công tác gồm: lập kế hoạch GDKNS; tổ chức bộ máy nhân sự<br /> quản lí GDKNS cho HS trong nhà trường có vai trò quan GDKNS; chỉ đạo GDKNS và kiểm tra việc thực hiện kế<br /> trọng. Tăng cường chất lượng quản lí sẽ nâng cao được hoạch GDKNS cho HS trong nhà trường tiểu học.<br /> chất lượng GDKNS và hình thành được kĩ năng sống cho<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí GDKNS cho HS<br /> HS thích ứng được với cuộc sống xã hội. Với ý nghĩa trên trong các trường tiểu học bao gồm: yếu tố thuộc về nhà<br /> việc nghiên cứu quản lí GDKNS theo hướng xã hội hóa trường tiểu học; yếu tố thuộc về gia đình và HS tiểu học;<br /> giáo dục (XHHGD) cho HS của hiệu trưởng nhà trường yếu tố thuộc về môi trường xã hội.<br /> có ý nghĩa thực tiễn cao để đề xuất được các biện pháp<br /> Cách cho điểm đánh giá quản lí GDKNS: Mức độ<br /> quản lí mới, nâng cao chất lượng GDKNS cho HS trong thực hiện tốt (4 điểm), khá (3 điểm), trung bình (2 điểm),<br /> các trường tiểu học.<br /> chưa tốt (1 điểm). Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến<br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> quản lí GDKNS cho HS trong các trường tiểu học theo<br /> cách sau: ảnh hưởng rất nhiều (4 điểm), ảnh hưởng nhiều<br /> 2.1. Thiết kế nghiên cứu<br /> Trong năm học 2017-2018, bằng các phương pháp (3 điểm), ít ảnh hưởng (2 điểm), không ảnh hưởng (1<br /> nghiên cứu khoa học: quan sát, điều tra bằng phiếu, điểm). Chuẩn đánh giá: mức tốt, ảnh hưởng rất nhiều<br /> nghiên cứu sản phẩm hoạt động, trò chuyện phỏng vấn...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2