intTypePromotion=1

Quản trị nguồn nhân lực

Chia sẻ: Bùi Văn Nghị | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:342

1
1.620
lượt xem
763
download

Quản trị nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị nguồn nhân lực luôn là một nhân tố quan trọng, đóng một vai trò không nhỏ trong sự thành bại và phát triển của một công ty. Ngày nay, hiện tượng nhân viên nghỉ việc hàng loạt đã khiến các nhà quản lý phải đau đầu tìm ra giải pháp khắc phục, để có thể lưu giữ những người tài ở lại. Tuy nhiên, chính tốc độ thay thế nhân sự trong các công ty cho thấy công tác quản lý nhân sự ở các công ty vẫn còn nhiều hạn chế. Để có thể giúp các công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị nguồn nhân lực

 1. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT (60 tiết)  Phân bổ thời gian:  Lý thuyết: 40 tiết  Thảo luận: 20 tiết  Mục tiêu môn học:  Kiến thức cơ bản  Kỹ năng 1
 2. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Nhiệm vụ của sinh viên:  Dự lớp, thảo luận  Làm bài tập cá nhân và theo nhóm, kiểm tra.  Nắm vững chủ đề nghiên cứu, đọc trước giáo trình, các tài liệu tham khảo theo yêu cầu  Tổ chức phân tích, thuyết trình các đề tài theo nhóm 2
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình chính: Quản trị nguồn nhân lực- Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng…-NXB Thống kê Quản trị nguồn nhân lực-Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội. Quản trị nguồn nhân lực-Trần Kim Dung-NXB Giáo dục Quản trị nhân sự-Nguyễn Ngọc Quân/Nguyễn Hữu Thân….-NXB Thống Kê 3
 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www. chiakhoathanhcong.mquiz.net http://www.chungta.com http://www.doanhnhan360.com Hoặc vào www.google.com để tìm kiếm thông tin 4
 5. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  Chuẩn bị bài, tham gia thảo luận: 10%  Thuyết trình, tiểu luận, dự tuyển: 30%  Thi hết học phần: 60% 5
 6. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  Yêu cầu sinh viên:  Trình bày bài nghiên cứu theo các chủ đề liên quan đến môn học (cụ thể ở phần sau)  Sinh viên làm hồ sơ tham gia dự tuyển, làm các bài tập trắc nghiệm, tham dự phỏng vấn…  Chuẩn bị các nội dung liên quan trước khi đến lớp theo khung chương trình sau: 6
 7. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NNL CHƯƠNG II. HOẠCH ĐỊNH NNL CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC CHƯƠNG IV. TUYỂN MỘ VÀ LỰA CHỌN CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CHƯƠNG VI. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL CHƯƠNG VII. THÙ LAO 7
 8. CHƯƠNG II. HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰ ự 1.Khái niệm nguồn nhân lCc 2.Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 3.Cung nội bộ nguồn nhân lực 4.Cung bên ngoài nguồn nhân lực 5.Lập kế hoạch nguồn nhân lực 6.Hoạch định nghề nghiệp và đường nghề nghiệp 8
 9. CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 1.Bản chất của phân tích công việc 2.Tiến trình phân tích công việc 3.Thiết kế công việc 4.Định mức lao động 9
 10. CHƯƠNG IV. TUYỂN MỘ VÀ LỰA CHỌN 1. Tuyển mộ 1. Lựa chọn 10
 11. CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 1.Khái niệm về đánh giá thành tích 2.Các tiêu chuẩn cho một hệ thống đánh giá tốt 3.Tiến trình đánh giá 4.Quản trị thành tích 11
 12. CHƯƠNG VI. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 1.Quan niệm về đào tạo và phát triển NNL 2.Mô hình hệ thống và chu trình đào tạo NNL 3.Phương pháp đào tạo nhân viên 4.Phương pháp đào tạo nhà quản trị 5.Phát triển QT NNL 6.Giai đoạn đánh giá 12
 13. CHƯƠNG VII. THÙ LAO 1.Vấn đề chung về thù lao 2.Quyết định về thù lao 3.Xác định các phương pháp trả lương cá nhân 4.Các hình thức tiền lương thông dụng 5.Thù lao lao động gián tiếp 6.Đãi ngộ phi vật chất 13
 14. Chương I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NNL I. QUẢN TRỊ NNL II. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA QUẢN TRỊ NNL III. NGHỀ NGHIỆP QUẢN TRỊ NNL 14
 15. I. QUẢN TRỊ NNL (HRM) 1. Khaùi nieäm HRM (MaGƯ)ỜI n CON N ) tion y) (MoneNH À rma N ỜI L ẤT Ư N NG NG N H fo Í TÀI CH (In CO R Ọ I GT T ÔN UA N TH Q erial) thod) (Mat ỆU (Me LI VẬT HỆ NG NG CÔ 15
 16. I. QUẢN TRỊ NNL (HRM) 1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực Là nguồn lực của mỗi con người Nhân lực Bao gồm: Nguồn nhân lực  Thể lực  Trí lực Quản trị nguồn nhân lực 16
 17. I. QUẢN TRỊ NNL (HRM) 1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực Là tổng hợp cá nhân những con người cụ thể tham gia vào quá Nhân lực trình lao động Nguồn nhân lực Là tổng thể những tiềm năng của con người đáp ứng một cơ cấu kinh tế-xã hội đòi hỏi, bao Quản trị nguồn nhân lực gồm:  Thể lực  Trí lực  Nhân cách (tâm lực) 17
 18. I. QUẢN TRỊ NNL (HRM) 1. KHÁI NIỆM Nguồn nhân lực bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo và những sự tận tâm, nổ lực hay bất cứ đặc điểm nào khác của những người lao động liên quan đến quá trình lao động. 18
 19. I. QUẢN TRỊ NNL (HRM) 1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực Là thiết kế các chính sách và Nhân lực thực hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con người đóng góp giá trị hiệu quả nhất Nguồn nhân lực cho tổ chức Quản trị nguồn nhân lực 19
 20. I. QUẢN TRỊ NNL (HRM) 1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực Là một quá trình bao gồm các Nhân lực chức năng:  Hoạch định  Tổ chức Nguồn nhân lực  Lãnh đạo  Kiểm soát… => Được thực hiện một cách đồng Quản trị nguồn nhân lực bộ và chăt chẽ nhằm sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2