intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế quản trị công ty - Công ty Cổ phần Vinhomes

Chia sẻ: Lan Xi Chen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

34
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế quản trị công ty ("Quy chế") của Công ty Cổ phần VINHOMES được xây dựng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp sô 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chức Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ của Công ty ("Điều lệ") và được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua ngày 21/2/2018. Quy chế được xây dựng nhằm đảm bảo cho Công ty được điều hành và kiểm soát theo những nguyên tắc luật định về quản trị công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ Đông và Công ty, giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế quản trị công ty - Công ty Cổ phần Vinhomes

    ADSENSE

    CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

     

    Đồng bộ tài khoản
    2=>2