Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

Chia sẻ: Dang Van Dam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:111

0
165
lượt xem
63
download

Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức BLPH là Cty CK được BLPHCKvà NHTM được chấp thuận BLPH trái phiếu TCPH là tổ chức thực hiện PH CK ra công chúng Tư vấn đầu tư CK là việc Cty CK cung cấp kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến CK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

 1. Luật CK 2006 số 70/2006/QH 11 Nghị định số 14/NĐ/2007 Quyết định số 27/2007/QĐ  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán Thanh Hương - UBCKNN - 2007 1
 2. Phạm vi điều chỉnh của Luật CK • Hoạt động chào bán CK • Niêm yết • Giao dịch • Kinh doanh, đầu tư CK • Dịch vụ về CK và TTCK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 2
 3. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 14 • Chào bán CK ra công chúng • Niêm yết • Công ty chứng khoán (Cty CK) • Công ty quản lý quỹ • Công ty đầu tư CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 3
 4. Phạm vi điều chỉnh của QĐ 27 • Tổ chức và hoạt động của Cty CK thành lập tại Việt Nam Thanh Hương - UBCKNN - 2007 4
 5. Đối tượng áp dụng • Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư CK và hoạt động trên TTCK • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động CK và TTCK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 5
 6. Nguyên tắc hoạt động CK và TTCK • Tôn trọng quyền tự do mua, bán, KD và dịch vụ CK của tổ chức, cá nhân • Công bằng, công khai, minh bạch • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NĐT • Tự chịu trách nhiệm về rủi ro • Tuân thủ quy định của pháp luật Thanh Hương - UBCKNN - 2007 6
 7. Thuật ngữ Kinh doanh CK • Môi giới • Tự doanh • BLPH • Tư vấn đầu tư CK • Lưu ký • Quản lý quỹ đầu tư CK • Quản lý DMĐTCK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 7
 8. Thuật ngữ • Môi giới CK là việc Cty CK làm trung gian mua, bán CK cho KH • Tự doanh CK là việc Cty CK mua hoặc bán CK cho chính mình • BLPHCK là việc tổ chức BLPH cam kết thực hiện thủ tục trước chào bán CK, nhận mua CK để bán lại hoặc mua số CK chưa được phân phối hết hoặc hỗ trợ TCPH phân phối CK ra công chúng  Thanh Hương - UBCKNN - 2007 8
 9. Thuật ngữ • Tổ chức BLPH là Cty CK được BLPHCKvà NHTM được chấp thuận BLPH trái phiếu • TCPH là tổ chức thực hiện PH CK ra công chúng • Tư vấn đầu tư CK là việc Cty CK cung cấp kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến CK  Thanh Hương - UBCKNN - 2007 9
 10. Thuật ngữ • Lưu ký CK là việc nhận gửi bảo quản, chuyển giao CK cho KH, giúp KH thực hiện quyền liên quan đến sở hữu CK • Đăng ký CK là việc ghi nhận quyền sở hữu và các quyền khác của người sở hữu CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 10
 11. Người có liên quan • Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân • Tổ chức có cá nhân là nhân viên, GĐ/TGĐ/Chủ sở hữu > 10% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết • TV HĐQT, TV Ban kiểm soát, GĐ/TGĐ, PGĐ/PTGĐ và các chức danh quản lý khác  Thanh Hương - UBCKNN - 2007 11
 12. Người có liên quan • Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát • Công ty mẹ, công ty con • Quan hệ HĐ trong đó một người là đại diện cho người kia Thanh Hương - UBCKNN - 2007 12
 13. Thuật ngữ • Cty CK là tổ chức có tư cách pháp nhân KD CK, như MG, TD, BLPH, TVĐT CK • Tổ chức kinh doanh CK là Cty CK, Cty qlq, Cty qlý TS, NHĐT thực hiện KDCK, trừ LK => MG, TD, BLPH, TVĐT, QLDM, QLQ Thanh Hương - UBCKNN - 2007 13
 14. Thuật ngữ • Người HNCK là người làm việc tại vị trí chuyên môn trong Cty CK và có CCHNCK • Vốn khả dụng là vốn bằng tiền và TS chuyển nhanh thành tiền trong 30 ngày Thanh Hương - UBCKNN - 2007 14
 15. Các hành vi bị cấm • Gian lận, lừa đảo, tạo dựng TTin sai sự thật/ bỏ sót TTin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến chào bán CK ra công chúng, NY, GD, KD, đầu tư CK, dịch vụ về CK và TTCK • CBTT sai lệch nhằm lôi kéo, xúi giục mua, bán CK hoặc CBTT không kịp thời, không đầy đủ tác động lớn đến giá CK  Thanh Hương - UBCKNN - 2007 15
 16. Các hành vi bị cấm • Sử dụng TTin nội bộ để mua, bán CK, tiết lộ, c/cấp TTin nội bộ hoặc tư vấn mua, bán CK • Thông đồng mua, bán CK tạo cung, cầu giả tạo • GDCK bằng cách cấu kết, lôi kéo liên tục mua/ bán thao túng giá CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 16
 17. Thành lập và hoạt động Cty CK • Hình thức pháp lý: Cty tnhh, Cty CP theo Luật DN 2005 • UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động • Giấy phép đồng thời là GCNĐKKD Thanh Hương - UBCKNN - 2007 17
 18. Nghiệp vụ kinh doanh • Môi giới • Tự doanh • BLPH • Tư vấn đầu tư • Lưu ký * Chỉ được phép thực hiện BLPH khi có TD * Được c/cấp TVTC và dịch vụ tài chính khác Thanh Hương - UBCKNN - 2007 18
 19. Điều kiện cấp Giấy phép • Có trụ sở, có trang bị, thiết bị phục vụ KDCK • Đối với nghiệp vụ BLPH và TVĐT CK => không cần đ/k trang bị, thiết bị • Có đủ vốn pháp định • Giám đốc (TGĐ) và nhân viên KD phải có CCHN  Thanh Hương - UBCKNN - 2007 19
 20. Điều kiện cấp Giấy phép • CĐSL/TVSL là cá nhân phải có NLHVDS đầy đủ, không bị tù hoặc bị Toà cấm hành nghề KD • CĐSL/TVSL là pháp nhân phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính góp vốn • CĐSL/TVSL phải dùng vốn của mình để góp Thanh Hương - UBCKNN - 2007 20
Đồng bộ tài khoản