intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Chứng khoán

Xem 1-20 trên 1931 kết quả Bài giảng Chứng khoán
 • Bài giảng Incoterm-logistics gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về Incoterms; Đặc điểm chung của incoterm; Vai trò của Incoterm; Các điều khoản của Incoterms; Thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p bapnuong06 02-03-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được các thức tổ chức bộ máy kế toán; Nắm được hệ thống chứng từ và nguyên tắc tổ chức hệ thống chứng từ; Nắm được cách thức tổ chức hệ thống tài khoản trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf33p kimphuong59 01-02-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán trong các tổ chức Tài chính - Ngân hàng - Chương 2: Kế toán trong các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán trong công ty bảo hiểm; kế toán trong các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ; kế toán trong công ty tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các hình thức đầu tư tài chính và qui định kế toán; kế toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; kế toán đầu tư vào công ty con; kế toán tài sản đầu tư khác; kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán tài sản bằng tiền; kế toán các khoản phải thu; qui định về kế toán tài sản bằng tiền và nhiệm vụ kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.2 - Cấu trúc của thị trường tài chính" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Phương thức luân chuyển vốn; Thị trường Tiền tệ; Thị trường chứng khoán phái sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf13p phuongthuy205 11-01-2023 7 2   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp: Chương 7: Quản trị nợ phải thu" trình bày các nội dung kiến thức trọng tâm về: Những vấn đề chung; Các quyết định tiêu chuẩn bán chịu; Quyết định điều khoản bán chịu; Ảnh hưởng của rủi ro bán chịu; Mô hình tổng quát ra quyết định quản trị NPT. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf34p phuongyen205 27-12-2022 10 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông" được biên soạn với nội dung gồm 4 chương. Ở phần 1, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung 2 chương đầu. Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf101p kimphuong0520 16-12-2022 16 3   Download

 • Bài giảng "Kế toán: Chương 2 - Chứng từ số sách kế toán" bao gồm các nội dung chính sau: khái niệm, nội dung chứng từ kế toán, phân loại tài khoản, phương pháp đối ứng tài khoản, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán. Mời thầy cô và các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  pdf28p hoabingan205 08-12-2022 11 2   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 4 Chứng khoán phái sinh và các loại hình đầu tư khác, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chứng khoán phái sinh gồm có hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai; các loại hình đầu tư khác như đầu tư vốn tư nhân; quỹ đầu cơ; đầu tư bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p matroicon2510 02-12-2022 28 3   Download

 • Bài giảng Phân tích kỹ thuật: Phần 1 Những vấn đề cơ bản của phân tích kỹ thuật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành và phát triển của phân tích kỹ thuật; những giả định cơ bản của phân tích kỹ thuật; các định nghĩa của phân tích kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p matroicon2510 02-12-2022 15 3   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính cung cấp một số kiến thức như sau: tiến trình đầu tư chứng khoán; phân tích kinh tế vĩ mô & thị trường toàn cầu; phân tích thị trường chứng khoán; phân tích ngành; phân tích công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p trangvang0906 25-11-2022 5 3   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 2 Phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường toàn cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mối quan hệ giữa nền kinh tế & thị trường chứng khoán; phương pháp dùng chỉ tiêu chu kỳ dự báo nền kinh tế; các biến tiền tệ, nền kinh tế & thị trường chứng khoán; thị trường chứng khoán thế giới.

  pdf22p trangvang0906 25-11-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 Tiến trình đầu tư chứng khoán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan quá trình định giá; quá trình định giá 3 bước; lý thuyết định giá; định giá các khoản đầu tư khác nhau; kỹ thuật định giá chiết khấu dòng tiền; phương pháp định giá tương đối; ước lượng tỷ suất sinh lợi mong đợi và tỷ lệ tăng trưởng.

  pdf23p trangvang0906 25-11-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: sự tăng trưởng; khả năng sinh lợi; sức khoẻ tài chính; trường hợp giảm giá chứng khoán; phân tích ban quản trị công ty; phân tích thế mạnh kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p trangvang0906 25-11-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm các khoản phải thu; Phân loại kế toán; Nguyên tắc kế toán; Kiểm soát nội bộ; Chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung Kế toán khoản phải trả cho người bán; Kế toán các khoản vay nợ; Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí phải trả; Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước Kế toán các khoản phải trả khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p trangvang0906 25-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các đặc điểm kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng đến kế toán NHTM; Mô tả được đối tượng kế toán ngân hàng (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả kinh doanh); Nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong NHTM, bao gồm hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ & sổ kế toán, các phân hệ nghiệp vụ & bộ máy kế toán.

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 5, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân biệt được hoạt động kinh doanh chứng khoán và đầu tư chứng khoán; Vận dụng được nguyên tắc kế toán ghi nhận ban đầu và sau ghi nhận ban đầu các chứng khoán kinh doanh và đầu tư; Đọc và giải thích được các thông tin trên BCTC về hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p trangvang0906 25-11-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tài chính và các phương thức quản trị cho các nhà điều hành doanh nghiệp; Sinh viên có thể nắm vững các kiến thức như khái niệm,bản chất, chức năng, vai trò, mục tiêu của tài chính trong doanh nghiệp; hiểu được giá trị của dòng tiền, mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận, định giá chứng khoán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p trangvang0906 25-11-2022 17 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1168 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Chứng khoán
p_strCode=baigiangchungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2