intTypePromotion=4

Quy trình thực hiện cấp phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ lên lớp

Chia sẻ: Thai Hau Tu Hy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
5
download

Quy trình thực hiện cấp phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ lên lớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình thực hiện cấp phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ lên lớp

  1. Quy trình thực hiện cấp phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ lên lớp. 2.1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. + Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. - Bước 3: Thẩm định tại cơ sở + Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình ký. + Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì yêu cầu cơ sở phải khắc phục những thiếu sót được nhắc nhở và thẩm định lại vào năm tiếp theo. - Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT. + Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của cơ quan. + Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở là m việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ ngày Lễ,Tết) + Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút, + Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. 2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a. Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị cấp phép của cán bộ giáo viên. + Biên bản thẩm tra cơ sở nhận quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố. + Biên bản họp Hội đồng xem xét, đề nghị cấp phép của phòng GD&ĐT + Danh sách cán bộ giáo viên đề nghị cấp phép của Phòng GD&ĐT. b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 2.4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Trường 04 ngày; Phòng Giáo dục và Đào tạo 07 ngày; Sở Giáo dục và Đào tạo 07 ngày) 2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT
  2. b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GD&ĐT Phú Yên. c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT d/ Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố 2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 2.8. Lệ phí: Không 2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Đơn đề nghị cấp phép của cán bộ giáo viên. + Biên bản thẩm tra cơ sở nhận quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố. + Biên bản họp Hội đồng xem xét, đề nghị cấp phép của phòng GD&ĐT + Danh sách cán bộ giáo viên đề nghị cấp phép của Phòng GD&ĐT. Ban hành theo Công văn số 1276/SGDĐT-TiH ngày 09/11/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn cấp phép cho giáo viên tiểu học nhận quản lý học sinh ngoài giờ trên lớp. 2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy định dạy thêm học thêm. - Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND ngày 18/4/2007của UBND tỉnh Phú Yên qui định về dạy thêm học thê m. - Quyết định số 463/QĐ -UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh Phú Yên, V/v: ban hành Quy định chức năng, nhiệ m vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên./.
  3. MẪU ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬN QUẢN LÝ HỌC SINH TIỂU HỌC NGOÀI GIỜ Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên Tổ chức, cá nhân:………………………………………………………. Giáo viên đang dạy lớp………………….trường………………………. Phòng GD&ĐT:………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………. Số điện thoại:……………………………………………………………. Sau khi nghiên cứu quy định về nhận quản lý, phụ đạo và bồi dưỡng học sinh năng khiếu ngoài giờ học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT và Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của UBND tỉnh Phú Yên, tôi đề nghị được cấp giấy phép nhận quản lý học sinh ngoài giờ học. Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại qui định về vệ sinh trường học ban hành kè m theo Thông tư số 18/2011/TTLT-BGD ĐT-BYT, ngày 28/4/2011 của liên Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế) qui định. - Diện tích phòng giữ học sinh: ……. m2 - Số lượng học sinh nhận giữ:………..HS Nếu được cơ quan có thẩ m quyền cho phép và cấp phép, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các qui định về nhận quản lý , phụ đạo , bồi dưỡng năng khiếu của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh đã ban hành. ………..ngày ……tháng……năm…. Cá nhân đề nghị cấp giấy phép ( ký, ghi rõ họ và tên)
  4. MẪU ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN Đề nghị cấp Giấy phép quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học Hôm nay, ngày tháng năm Tại: Hội đồng xem xét, đề nghị cấp giấy phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học được thành lập theo quyết định số: ngày tháng năm gồm có: 1. 2. .. Tiến hành họp xét, đề nghị cấp phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học Sau khi thông qua các đơn xin cấp phép kèm theo các biên bản kiểm tra cơ sở cật chất, căn cứ qui đinh cấp phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học tại công văn số 1276/SGDĐT-TiH ngày 9/11/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn cấp phép cho giáo viên tiểu học nhận quản lý học sinh ngoài giờ trên lớp. Hội đồng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép dạy thê m cho các cá nhân (có danh sách đính kèm) Biên bản kết thúc lúc THƯ KÝ CHỦ TRÌ
  5. MẪU ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH Giáo viên đề nghị cấp phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học TT HỌ TRÌNH DANH HIỆU DẠY LỚP QLHS ĐỊA CHỈ GHI TÊN thì ĐUA TRƯỜNG LỚP QUẢN LÝ CHÚ ĐỘ CM Danh sách này có… giáo viên năm 201… …ngày tháng THƯ KÝ CHỦ TRÌ
  6. MẪU ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN Thẩm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học Hôm nay, ngày tháng năm Tại: Đoàn thẩm tra của… Được thành lập theo quyết định số: ngày tháng năm gồm có: 1. 2. .. Tiến hành thẩm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học Ông (bà).. Giáo viên đang dạy lớp .. trường.. -Diện tích phòng… -Số lượng bàn ghế -Quạt -Ánh sáng -Độ thông thoáng -Vệ sinh Đánh giá chung: Biên bản kết thúc lúc THƯ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC THẨM TRA TRƯỞNG ĐOÀN
  7. MẪUĐƠN GIẤY PHÉP UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY PHÉP NHẬN QUẢN LÝ HỌC SINH TIỂU HỌC NGOÀI GIỜ HỌC NĂM HỌC 2011-2012 Cấp cho: Trình độ chuyên môn: Danh hiệu thì đua đã đạt: Giáo viên dạy giỏi cấp Giáo viên đang dạy lớp: Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Nhận quản lý ngoài giờ học, học sinh lớp… trường Địa chỉ quản lý học sinh: Có giá trị từ ngày tháng năm đến ngày nă m tháng
  8. Số: /GDTiH Vào sổ ngày tháng năm 201
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản