Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục và đào tạo.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
91
lượt xem
12
download

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục và đào tạo.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-đối với phòng giáo dục và đào tạo.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục và đào tạo.

  1. Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông-Đối với phòng giáo dục và đào tạo. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Sở giáo dục và đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Sở giáo dục và đào tạo Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:35 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Báo cáo, thông báo
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng các cơ sở giáo 1. Bước 1 dục phổ thông thuộc quyền quản lý; Kiểm tra báo cáo tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và 2. Bước 2 Đào tạo; Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục, thông báo cho cơ sở giáo 3. Bước 3 dục phổ thông biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gửi công văn (kèm theo hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông) đề nghị Giám đốc sở giáo 4. Bước 4 dục và đào tạo tổ chức đánh giá ngoài và thông báo cho cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý được đánh giá ngoài biết; 5. Bước 5 Tháng 01 và tháng 5 hằng năm, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung
  3. Tên bước Mô tả bước là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện) và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo về danh sách các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý hoàn thành báo cáo tự đánh giá được chấp nhận đánh giá ngoài. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục. Báo cáo tự đánh giá (03 bản) và các văn bản, tài liệu, thông tin, minh chứng 2. kèm theo. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu đánh giá tiêu chí Quyết định số 83/2008/QĐ-
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định BGD... Bản đăng ký kiểm định chất lượng giáo Quyết định số 83/2008/QĐ- 2. dục BGD... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Trường tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo Quyết định số 32/2005/QĐ- BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận Quyết định số 1. trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Khuyến khích các 83/2008/QĐ-BGD... trường tiểu học chưa đạt chuẩn quốc gia thực hiện tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. 2. Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ Quyết định số 2. thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có đủ các 83/2008/QĐ-BGD... khối lớp học và có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn
  5. Nội dung Văn bản qui định thành chương trình giáo dục của lớp cuối cấp. 3. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 của Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 Quyết định số 3. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế Tổ 83/2008/QĐ-BGD... chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản