intTypePromotion=1

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyennhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 29/2012/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 29 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như sau: 1. Quận Ninh Kiều: Toàn bộ các tuyến đường (hoặc đoạn đường) trên địa bàn quận. 2. Quận Bình Thủy: Quốc lộ 91 trên địa bàn quận; Đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn quận. 3. Quận Cái Răng: Đường Quang Trung - Cái Cui (từ cầu Quang Trung đến nút giao IC3 Cầu Cần Thơ); Đường Nam Sông Hậu (từ Cầu Hưng Lợi đến Cảng Cái Cui); Đường dẫn Cầu Cần Thơ (từ Trạm thu phí đến nút giao IC4);
  2. Quốc lộ 1 (từ Cầu Cái Răng (Km 2075 + 784) đến Đường tỉnh 925 giáp ranh địa phận tỉnh Hậu Giang). Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức lắp đặt biển báo hướng dẫn cho người dân nhận biết phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Điều 1 với nội dung: “Phạm vi áp dụng xử phạt thí điểm theo Nghị định số 71/2012NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ”. 2. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của thành phố Cần Thơ theo quy định tại Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2012 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 04 tháng 12 năm 2012. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM); - Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); - Bộ Giao thông vận tải; - UBATGTQG; - TT.TU, TT.HĐND, UBND thành phố; Nguyễn Thanh Sơn - TT. UBMTTQVN và các Đoàn thể TP; - Sở, ban, ngành, thành phố; - TT. Ban ATGT thành phố; - UBND quận, huyện; - Công báo thành phố; - Báo Cần Thơ; - VP. UBND TP (3E); - Lưu: VT, LPL
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2