intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý kỷ luật

Xem 1-20 trên 620 kết quả Xử lý kỷ luật
 • Bài giảng Luật lao động - Chương 4: Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung về kỷ luật lao động; xử lý vi phạm kỷ luật lao động; khái niệm trách nhiệm vật chất; căn cứ xử lí bồi thường thiệt hại vật chất; mức bồi thường thiệt hại vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 16-06-2022 2 1   Download

 • Tập bài giảng có cấu trúc gồm 8 bài học trình bày kỹ năng của luật sư trong giai đoạn khởi kiện vụ án hành chính; kỹ năng thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ của luật sư trong vụ án hành chính; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf172p bakerboys04 16-05-2022 13 5   Download

 • Với sự thành công của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Bên cạnh những cơ hội, chuyển đổi số cũng đặt ra một số vấn đề đòi hỏi cần có sự nghiên cứu để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử. Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý đặt ra từ quy định về hợp đồng lao động điện tử và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 15 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật bảo vệ môi trường năm 2014" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; Quản lý chất thải; Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bồi thường thiệt hại về môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường; Quan trắc môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p viginnirometty 04-05-2022 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số tình huống thường xảy ra và cách xử lý; Nguyên tắc tổ chức của Đảng; Công tác đảng viên; Đại hội Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p viginnirometty 04-05-2022 8 1   Download

 • Trong đề tài này nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp như phân tích, lập luận và chứng minh nhằm để nghiên cứu về thực trạng, ảnh hưởng các khuyến điểm về kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa giả định. Bên cạnh đó, nhóm tác giả có đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng lập luận, kĩ năng phân tích, diễn đạt và xử lí tình huống trong công tác đào tạo rèn luyện kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa giả định qua góc nhìn sinh viên Luật.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 14 2   Download

 • Phiên tòa giả định được xem là một phương pháp tiếp cận mới, là xu hướng trong việc đào tạo những sinh viên luật trong khoảng thời gian gần đây tại phần lớn các trường đại học đào tạo về ngành luật. Thông qua phiên tòa giả định, mỗi sinh viên sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng pháp lý cần thiết về ngành luật. Tuy nhiên, không ít kiến thức, kỹ năng trong số đó lại rất khó nắm bắt, khó để áp dụng hiệu quả đối với phần lớn các sinh viên.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 15 3   Download

 • Trong quá trình đào tạo, sinh viên các chuyên ngành Điện tử y sinh, cơ sinh học... rất cần các thiết bị thực hành, được dàn trải thành các khâu xử lý từ đầu vào tới đầu ra, để có thể nắm bắt kỹ càng lý thuyết đã học. Bài báo trình bày quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thiết bị thực hành điện tâm đồ ứng dụng trong đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 11 0   Download

 • Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá thực tiễn cũng như những quy định pháp luật về các hình thức xử lý kỷ luật lao động hiện nay. Qua đó nêu lên những kiến nghị, giải pháp có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật về các hình thức xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hành.

  pdf93p badbuddy10 21-04-2022 24 8   Download

 • Nội dung cuốn sách Sức mạnh của sự tử tế phần 1 xoay quanh vấn đề sự tử tế quan trọng như nào đối với mỗi người trong cuộc sống. Bằng cách đưa đến hàng loạt những câu chuyện về ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống để thuyết phục người đọc về luật nhân - quả luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Mời các bạn tham khảo.

  pdf86p redrose24 16-04-2022 13 3   Download

 • Luật kinh tế là một trong những môn học không thể thiếu của ngành Khai thác vận tải đường bộ Thông qua môn học, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản trong quản lý kinh tế nói chung và trong hoạt động kinh doanh nói riêng, đồng thời rèn luyện cho người học các kỹ năng xử Ịý tình huống xảy ra trong thực tế Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chương: Chương 1 những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế, chương 2 chế định pháp lý các loại hình doanh nghiệp, chương 3 chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế, chương 4 chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế, chương 5 chế định pháp l...

  pdf56p cucngoainhan8 14-03-2022 14 0   Download

 • Bộ quy tắc năm 2019 chứa đựng các giá trị chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, đồng thời là căn cứ để giám sát, xem xét khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đối với luật sư, áp dụng trong phạm vi tổ chức xã hội, nghề nghiệp luật sư. Bài viết dưới đây cặp nhật những thay đổi cơ bản của Bộ quy tắc năm 2019 để ứng dụng vào chương trình đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 6 0   Download

 • Kỷ luật lao động (KLLĐ) là một chế định quan trọng của Bộ luật Lao động (BLLĐ)bởi đây là một nội dung quan trọng thuộc quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động(NSDLĐ). Bài viết này sẽ phân tích và bình luận một số điểm mới của BLLĐ năm 2019 về kỷ luật lao động so với BLLĐ năm 2012.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 4 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu mà chúng tôi mong muốn đạt được là phân tích bao quát về toàn bộ lịch sử lập pháp của tội danh này trong pháp luật Việt Nam qua đó rút ra sự kế thừa, phát triển của việc pháp điển hóa điều luật này qua các thời kỳ lịch sử; bên cạnh đó chúng tôi cũng phân tích chuyên sâu những dấu hiệu pháp lý cũng như thực tiễn áp dụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

  pdf98p badbuddy09 29-03-2022 8 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu sự phân biệt đối xử dƣới góc độ quyền làm việc, đào tạo nghề, tuyển dụng lao động, điều kiện làm việc, thu nhập, kỷ luật lao động hay vì lý do thành lập hoặc gia nhập công đoàn. Tuy nhiên, phân biệt đối xử trong lĩnh vực lao động là vấn đề rất rộng, với trình độ thạc sĩ ngƣời viết chỉ tập trung nhìn nhận vấn đề trong mối quan hệ giữa NLĐ và NSDLĐ.

  pdf122p badbuddy08 25-03-2022 14 3   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giải, mục đích nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá thực tiễn pháp luật và thực tiễn áp dụng kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giải trong hoạt động xét xử của Tòa án. Từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giải trong tố tụng dân sự Việt Nam.

  pdf79p badbuddy08 25-03-2022 8 1   Download

 • Đề tài luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật thực định về việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này và ảnh hưởng của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đến việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản chung giữa vợ và chồng trong hoạt động xét xử của Tòa án và các thỏa thuận tại văn phòng công chứng.

  pdf120p badbuddy08 16-03-2022 16 3   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu các quy định của pháp luật về căn cứ xác định tài sản của vợ chồng, nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn và cơ sở áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn; tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết vấn đề tài sản của vợ chồng khi ly hôn tại địa phƣơng thông qua hoạt động xét xử của TAND huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

  pdf123p badbuddy08 16-03-2022 15 4   Download

 • Luận văn nghiên cứu những lý luận cơ bản về quyền bình đẳng của phụ nữ theo Công ước CEDAW, lý luận và thực tế về quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam hiện nay; tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề pháp lý về quyền bình đẳng của phụ nữ, đồng thời cũng phân tích và đánh giá thực trạng về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay, những thành quả đạt được và những vướng mắc cần giải quyết. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf115p badbuddy08 16-03-2022 8 3   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích làm rõ cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn của việc thống nhất pháp luật hiện hành về đăng ký bất động sản của Việt Nam trên quan điểm hài hòa các điều kiện về kinh tế - xã hội và xu hướng hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p badbuddy07 11-03-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1363 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý kỷ luật
p_strCode=xulykyluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2