intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 303/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

103
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 303/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 303/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 303/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét yêu cầu công tác, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại tham gia Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3. Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2