Quyết định 430/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 430/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 430/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp năm 2007 - 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 430/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 496/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương Binh và Xã hội; - Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Đắk Lắk; - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam. Được tin trong các ngày 17-18/4/2007, tại một số địa phương của các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Đắk Lắk đã xảy ra lốc xoáy mạnh, gây thiệt hại lớn cho nhân dân địa phương. Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời thăm hỏi ân cần đến các gia đình bị thiệt hại. 1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương sớm khắc phục hậu quả; tổ chức động viên, thăm hỏi và có biện pháp giúp đỡ dân sửa chữa, khôi phục lại nhà cửa, ổn định đời sống, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các gia đình nghèo, gia đình chính sách và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với UBND các tỉnh trên, có biện pháp giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai sớm ổn định đời sống và sản xuất; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và hướng dẫn các địa phương công tác phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg CP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, Nguyễn Sinh Hùng các Vụ: TH, NC, ĐP, Website CP; - Lưu: VT, NN (3), Huệ 22
Đồng bộ tài khoản