Quyết định 73/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dangngoc Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 73/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 73/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 73/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 73/2007/QĐ-TTg NGÀY 25 THÁNG 05 NĂM 2007 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Chế độ bồi dưỡng được áp dụng đối với chấp hành viên, cán bộ thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ chức xã hội trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự. Mức chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự như sau: 1. Người chủ trì cưỡng chế thi hành án: mức 50.000đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế; 2. Những người khác trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án: mức 40.000đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế. Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản được huy động tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết được áp dụng chế độ bồi dưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều này. Điều 2. Nguồn kinh phí chi thực hiện chế độ bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án lấy trong chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án nộp theo quy định, trường hợp người bị cưỡng chế thi hành án được miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật thì lấy từ ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 242/TTg ngày 17 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án.
  2. 2 Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản