intTypePromotion=1

Quyết định 899/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
2
download

Quyết định 899/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 899/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập tổ tư vấn giúp việc Hội đồng xét duyệt quyết toán Bộ Giao thông Vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 899/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 899/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 07/2004/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng xét duyệt quyết toán Bộ Giao thông vận tải trong việc thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư Dự án Khôi phục nâng cấp Quốc lộ 9 giai đoạn 2 do Ban quản lý dự án 85 làm đại diện chủ đầu tư đã được kiểm toán với thành phần như sau: 1- Bà: Đào Thanh Thảo Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Tổ trưởng 2- Ông: Trương Việt Đông Chuyên viên Vụ Tài chính Tổ viên 3- Ông: Đào Văn Bình Chuyên viên Vụ Tài chính Tổ viên 4- Bà: Trần Thị Bích Vân Chuyên viên Vụ Tài chính Tổ viên 5- Ông: Trịnh Minh Cường Chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư Tổ viên 6- Ông: Nguyễn Phúc Ân Chuyên viên-Cục QLXD & Chất lượng công Tổ viên trình giao thông 7- Bà: Trần Thị Tuyết Xuân Thanh tra viên - Thanh tra Bộ Tổ viên 8- Bà: Nguyễn Thị Minh Hảo Phó phòng TCKT - Ban QLDA 85 Tổ viên 9- Ông: Lê Trọng Độ Chuyên viên phòng KHDA 2 - Ban QLDA 85 Tổ viên Điều 2. Tổ tư vấn có nhiệm vụ, quyền hạn như quy định tại Quyết định số 07/2004/QĐ- BGTVT ngày 13/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tổ trưởng Tổ tư vấn có trách nhiệm phân công công việc cho các tổ viên và điều hành hoạt động của Tổ để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.
  2. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 85, các ông/bà có tên trên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như điều 3; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, TC. Nguyễn Hồng Trường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2