intTypePromotion=1

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
152
lượt xem
20
download

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.4.a Xã/phường............................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huyện/quận.......................... Tỉnh/thành phố.................... Ngày……...tháng……....năm…….... Số:..................../QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON (BẢN SAO) UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận việc nhận:....................................của ông/bà:................................................................. ......................................................................................................................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây: Họ và tên:..................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:..................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Số Giấy CMND/Hộ chiếu:....................................................................................................................................... Là.........................................................của người có tên dưới đây: Họ và tên:..................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:..................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Số Giấy CMND/Hộ chiếu:....................................................................................................................................... Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. VVào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Số:...................Quyển số:...................... TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Cán bộ Tư pháp hộ tịch CHỦ TỊCH (Đã ký) (Đã ký) ........................................... ........................................... Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Ngày.............tháng .............năm............. CH Ủ T ỊCH ...........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản