Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
675
lượt xem
34
download

Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.4 Xã/phường:………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện/quân:………… Tỉnh/thành phố:…….. Ngày……tháng……năm…… Số:……/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON ( BẢN CHÍNH ) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận việc nhận:…………………của ông/bà…………………………… ……………………………………………………………………………………………… QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... Quê quán: ............................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..................................................................................................... Là............................................của người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... Quê quán: ............................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..................................................................................................... Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Số:……………..Quyển số:…………….. Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH …………………… ………………….....

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản