Mẫu quyết định công nhận việc giám hộ (bản sao)

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
10
download

Mẫu quyết định công nhận việc giám hộ (bản sao)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định công nhận việc giám hộ (bản sao)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định công nhận việc giám hộ (bản sao)

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-GH.2.a Xã/phường:………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện/quận:………… Tỉnh/thành phố:……… Ngày……tháng……năm…… Số:……/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ (BẢN SAO) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận giám hộ của………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu
  2. Là người giám hộ cho người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:........................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................... Nơi sinh:...................................................................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: .................................................................................... Quê quán: .................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................... Điều 2. Người giám hộ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký giám hộ Số:……….Quyển số:……… TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Cán bộ Tư pháp hộ tịch CHỦ TỊCH ( Đã ký ) ( Đã ký ) …………………… …………………..... Sao từ Sổ đăng ký giám hộ Ngày…… tháng…… năm…… CHỦ TỊCH ………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản