Quyết định số 113/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 113/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù - Vân Trì tỷ lệ 1/500, đoạn từ nút giao thông Cầu Chui đến tuyến đường quy hoạch dọc theo phía Bắc sông Ngũ Huyện Khê do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2004/QĐ-UB

  1. 113/2004/QD-UB,Quy t nh 113,Thành ph Hà N i,Xây d ng- ô th ,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 113,Thanh pho Ha Noi,Xay dung- Do thi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 113/2004/Q -UB Tiêu : Quy t nh s 113/2004/Q -UB v vi c phê duy t i u ch nh ch gi i ư ng tuy n ư ng C u Chui - ông Trù - Vân Trì t l 1/500, o n t nút giao thông C u Chui n tuy n ư ng quy ho ch d c theo phía B c sông Ngũ Huy n Khê do y ban nhân dân thành ph Hà n i ban hành Lo i văn b n: Quy t nh Nơi ban hành: Thành ph Hà N i Ngư i ký: Hoàng Ân Ngày ban hành: 23/07/2004 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản