Quyết định số 1228/QĐ-TTg về việc ông Vũ Đình Thuần, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1228/QĐ-TTg về việc ông Vũ Đình Thuần, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1228/QĐ-TTg về việc ông Vũ Đình Thuần, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1228/QĐ-TTg về việc ông Vũ Đình Thuần, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1228/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C ÔNG VŨ ÌNH THU N, THÔI GI CH C PHÓ CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i Văn b n s 4491/CVNS-TCTW ngày 28 tháng 04 năm 2004; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Ông Vũ ình Thu n, thôi gi ch c Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph t ngày 01 tháng 12 năm 2004, ti p t c công tác m t th i gian n a m nh n nhi m v làm Trư ng ban án 112 và 169 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và ông Vũ ình Thu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản