Quyết định số 131-HĐBT

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Quyết định số 131-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131-HĐBT về việc sửa đổi tỷ lệ trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội do Tổng Công đoàn VIệt Nam quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131-HĐBT Hà Nội , ngày 30 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỶ LỆ TRÍCH NỘP KINH PHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI DO TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM QUẢN LÝ. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Để bảo đảm chi tiêu cho các chế độ bảo hiểm xã hội và các sự nghiệp bảo hiểm xã hội do Tổng Công đoàn Việt Nam quản lý; Theo đề nghị của Ban Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay nâng tỷ lệ trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội do các cơ quan, đoàn thể, các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường... nộp hàng tháng vào quỹ bảo hiểm xã hội do Tổng Công đoàn Việt Nam quản lý từ 3,7% lên 5% so với tổng quỹ tiền lương của công nhân viên chức. Điều 2. - Tổng Công đoàn Việt Nam cùng Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Tổng cục Thống kê, Uỷ ban Vật giá Nhà nước quy định cụ thể cơ cấu thành phần tổng quỹ tiền lương của công nhân viên chức để trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội do Tổng Công đoàn Việt Nam quản lý. Điều 3. - Quyết định này thi hành từ ngày 1-10-1986. Mọi quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 4. - Thủ trưởng các Bộ, các Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Võ Chí Công (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản