Quyết định số 1500/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
21
lượt xem
3
download

Quyết định số 1500/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1500/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1500/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ***** VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1500/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Tờ trình số 1748/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1358/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 09 cá nhân thuộc tỉnh Hòa Bình (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Hòa Bình; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-TTg, ngày 09/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình; 2. Nhân dân và cán bộ phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 3. Ban chính sách kinh tế-xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình; 4. Phòng Tổ chức - Tổng hợp, sở xây dựng tỉnh Hòa Bình; 5. Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 6. Trường Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 7. Ông Hà Xuân Trình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; 8. Ông Bùi Văn Khâm, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; 9. Ông Nguyễn Huy Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; 10. Ông Bùi Văn Sơn, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; 11. Ông Hoàng Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hòa Bình; 12. Ông Quách Đình Minh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hòa Bình; 13. Ông Tô Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Y tễ dự phòng, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; 14. Ông Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao tỉnh Hòa Bình; 15. Ông Nguyễn Minh Toan, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình,
  3. Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản