Quyết định số 19/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2001/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Rượu Bình Tây trên cơ sở Nhà máy Rượu Bình Tây thuộc Công ty Bia Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2001/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2001/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY RƯỢU BÌNH TÂY TRÊN CƠ SỞ NHÀ MÁY RƯỢU BÌNH TÂY THUỘC CÔNG TY BIA SÀI GÒN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam (các công văn số 05/CV-KHĐT ngày 02 tháng 01 năm 2001 và số 66/CV-TCKT ngày 21 tháng 3 năm 2001); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty Rượu Bình Tây, doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Rượu- Bia-Nước giải khát Việt Nam trên cơ sở Nhà máy Rượu Bình Tây thuộc Công ty Bia Sài Gòn. - Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: BINHTAY DISTILLERY; - Trụ sở chính đặt tại: 621, Đường Phạm Văn Chí, Phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; - Công ty Rượu Bình Tây là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản tại ngân hàng kể cả tài khoản ngoại tệ, được sử dụng con dấu để giao dịch theo quy định của pháp luật; - Vốn Điều lệ của Công ty: 52.172.581.689 đồng. Điều 2. Công ty kinh doanh các ngành nghề: - Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm cồn, rượu, bia, nước giải khát hoa quả, sữa đậu nành và thùng carton;
  2. - Dịch vụ cho thuê kho bãi và kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. Điều 3. Công ty Rượu Bình Tây tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh, hoạt động theo Điều lệ cuả Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam phê duyệt và theo những quy định của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Bia Sài Gòn và Giám đốc Công ty Rượu Bình Tây có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như Điều 4, - Văn phòng Chính phủ, - Bộ KH&ĐT, - Bộ Tài chính, - Bộ Thương maị, Đặng Vũ Chư - Ngân hàng Nhà nước, - UBND TP Hồ Chí Minh, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản