Quyết định số 253/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 253/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 253/1998/QĐ-TTg về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp thành vườn quốc gia Tràm Chim và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 1999-2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 253/1998/QĐ-TTg

  1. 253/1998/QD-TTg,Quy t nh 253,Th tư ng Chính ph ,Khu b o t n thiên nhiên ng p nư c Tràm Chim,Vư n qu c gia Tràm Chim,T nh ng Tháp,Tài nguyên- Môi trư ng,Quyet dinh 253,Thu tuong Chinh phu,Khu bao ton thien nhien ngap nuoc Tram Chim,Vuon quoc gia Tram Chim,Tinh Dong Thap,Tai nguyen- Moi truong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản