Quyết định số 253-CT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 253-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 253-CT về bổ sung quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên các trường sư phạm và học sinh, sinh viên miền núi do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 253-CT

  1. CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 253-CT Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 1990 QUYẾT ĐNNH VỀ BỔ SUNG QUỸ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN MIỀN NÚI. Để từng bước cải thiện đời sống cho học sinh và sinh viên các trường sư phạm và học sinh, sinh viên miền núi đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, xét đề nghị của Bộ Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định: 1. Từ đầu năm học 1990-1991 (tháng 9-1990) số suất học bổng toàn phần cấp cho các trường sư phạm để lập quỹ học bổng bằng 100% chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch Nhà nước giao. 2. Quỹ học bổng để cấp cho học sinh, sinh viên là người dân tộc ít người theo điều 30 của quyết định số 72-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 13-3-1990 "về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế-xã hội miền núi" được tách riêng và cấp theo thực chi. Học sinh, sinh viên các trường đào tạo là người Kinh sinh sống tại các vùng cao các tỉnh miền núi được hưởng chế độ trợ cấp từ quỹ học bổng như người dân tộc. Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Võ Văn Kiệt (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản