Quyết định số 358-CT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 358-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 358-CT về giá bán lẻ xăng dầu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 358-CT

  1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 358-CT Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 358-CT NGÀY 22-10-1984 VỀ GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Tiếp theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 116-CT ngày 28-4-1983 về việc bán lẻ xăng dầu cho xe, máy tư nhân; Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong điều kiện Nhà nước độc quyền kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xoá thị trường bất hợp pháp về xăng dầu; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Vật tư, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. - Bộ Vật tư tổ chức việc bán lẻ xăng dầu ở tất cả các địa phương có nhu cầu theo các phương thức và giá bán lẻ đã được quy định trong Công văn số 3716-V13 ngày 25-8- 1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 1137-VT/VP ngày 10-6-1983 của Bộ Vật tư. Giá bán lẻ xăng cho công nhân, viên chức trong tiêu chuẩn định mức đối với từng loại xe, máy là 40 đồng 1 lít. Giá bán lẻ xăng theo phương thức bán bình thường cho những người có nhu cầu từ 50 đồng đến 55 đồng 1 lít và do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể. Điều 2. Căn cứ vào giá bán lẻ nói ở Điều 1, Bộ Vật tư quyết định giá bán lẻ các loại dầu nhờn, mỡ máy cho thích hợp. Điều 3. Bộ Vật tư cùng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tính toán nhu cầu bán lẻ xăng dầu cho nhân dân, ghi chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch phân phối xăng dầu hàng năm và hàng quý.
  2. Bộ Vật tư cùng Bộ Nội vụ định các biện pháp kết hợp việc Nhà nước tổ chức bán lẻ xăng dầu với việc xoá thị trường bất hợp pháp về xăng dầu. Điều 4. Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 5. Quyết định này thi hành từ tháng 10 năm 1984. Đỗ Mười (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản