Quyết định số 369/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 369/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 369/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường giao thông nội thị huyện Gia Bình, giai đoạn 1 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 369/2006/QĐ-UBND

  1. 369/2006/QD-UBND,Quy t nh 369,T nh B c Ninh,D án u tư xây d ng,Huy n Gia Bình,H th ng ư ng giao thông n i th , i u ch nh D án, u tư,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 369,Tinh Bac Ninh,Du an dau tu xay dung,Huyen Gia Binh,He thong duong giao thong noi thi,Dieu chinh Du an,Dau tu,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản