Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL về việc ban hành Quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL

  1. 466/1998/QD-TCCP-BCTL,Quy t nh 466,Ban T ch c- Cán b Chính ph ,Quy ch thi tuy n công ch c,N i quy thi tuy n công ch c,N i quy thi nâng ng ch công ch c,Quy ch thi nâng ng ch công ch c,Lao ng- Ti n lương,B máy hành chính,Quyet dinh 466,Ban To chuc- Can bo Chinh phu,Quy che thi tuyen cong chuc,Noi quy thi tuyen cong chuc,Noi quy thi nang ngach cong chuc,Quy che thi nang ngach cong chuc,Lao dong- Tien luong,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản