Quyết định số 468-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 468-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 468-TTg về việc ủy nhiệm cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp xét duyệt danh sách những thành viên của các Hội đồng chấm thi cho nghiên cứu sinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 468-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 468-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1977 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC ỦY NHIỆM CHO BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP XÉT DUYỆT DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN CỦA CÁC HỘI ĐỒNG CHẤM THI CHO NGHIÊN CỨU SINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 224-TTg ngày 24-05-1976 về việc đào tạo trên đại học ở trong nước; Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng phụ trách văn hóa và giáo dục Phủ thủ tướng, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Ủy nhiệm cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp xét duyệt danh sách những thành viên của các hội đồng chấm thi cho nghiên cứu sinh, sau khi đã trao đổi ý kiến với Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Điều 2. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các bộ, Ủy ban, Tổng cục và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Hùng
Đồng bộ tài khoản