Quyết định số 535/TTg

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 535/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 535/TTg về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 535/TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 535/TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 535/TTG NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 1994 VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 11 Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 10 năm 1991. Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Danh mục bí mật Nhà nước "Tối mật" của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gồm những tin tức trong phạm vi sau: 1. Tình hình và số liệu tuyệt đối về thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, gia đình liệt sỹ qua từng thời kỳ, các chiến trường trong cả nước và từng địa phương. 2. Tin tức, tài liệu và số liệu mộ liệt sỹ và kế hoạch di chuyển mộ liệt sỹ làm nghĩa vụ quốc tế. Điều 2.- Phê duyệt danh mục bí mật Nhà nước độ "Mật" gồm những tin tức trong phạm vi sau đây: 1. Kế hoạch, nội dung đàm phán với các nước về hợp tác chuyên gia về lao động. Những tình hình phức tạp về lao động Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến công tác đối ngoại chưa công bố. 2. Những báo cáo tình hình kết quả công tác định kỳ, ngắn hạn, dài hạn của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chưa được công bố. 3. Số liệu quyết toán kinh phí hàng năm của ngành chưa được công bố. 4. Chỉ tiêu kế hoạch, ngân sách đầu tư và điều động lao động dân cư chưa được công bố.
  2. 5. Các dự án xây dựng, điều chỉnh tiền lương, chính sách đãi ngộ, bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức Nhà nước, đối tượng chính sách chưa công bố. 6. Kết quả khảo sát điều tra về thực trạng và số liệu tệ nạn xã hội, các biện pháp đặc biệt giải quyết tệ nạn xã hội chưa được công bố. 7. Những đơn thư tố cáo, hồ sơ thanh tra, những vấn đề nội bộ chưa được cấp có thẩm quyền cho công bố. 8. Hồ sơ về nhân sự đối với cán bộ chủ chốt của ngành. Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Điều 4.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản